محمد فلاح , mhfy

محمد فلاح

       مرد باشی یا زن ، مرگ تمام ات میکند   انسان باش تا جاودانه زندگی کنی . .
محمد فلاح , mhfy

محمد فلاح

مطالب

فریاد ها

       مرد باشی یا زن ، مرگ تمام ات میکند   انسان باش تا جاودانه زندگی کنی . .
99
کامنت بنویسید...
گلسا    , golsa74
شنبه 11 مرداد ، 23:11
ادامه
محمد فلاح , mhfy
پنجشنبه 20 تیر ، 15:34
سلام
ادامه
نفس  , msokut
جمعه 14 تیر ، 17:07
likee
ادامه
     در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید. اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندارد ولی دردناک است
کامنت بنویسید...
 سنگی که طاقت ضربه های تیشه را ندارد تندیسی زیبا نخواهد شد
کامنت بنویسید...
نسرین  , darlinger
دوشنبه 11 دی ، 14:26
ادامه
 بخوروبخوران  بنوش وبنوشان  بپوش وبپوشان انباشته مکن تادیگران لذتش رابرند
کامنت بنویسید...
 دم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛ دوست بدار ! کاری که خدا با تو می کند ..
کامنت بنویسید...
بانــــوی  شــــرقی  , salam_zendegyy
پنجشنبه 26 مرداد ، 15:58
آدم . اصلاحش کن
ادامه
بهار پارسا , hoda13
جمعه 19 خرداد ، 22:42
dom hara?!!
ادامه
 هرگززندگی رازیرسئوال نبریداین خودماهستیم که بایدزیرسئوال بریم تا پاسخی باشیم برای دیگران
کامنت بنویسید...
 خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد خوشبخت کسی است که بامشکلاتش مشکلی ندارد
کامنت بنویسید...
ماه پنهان , hava62
شنبه 6 آبان ، 13:36
liiiiiiiiike
ادامه
 سال نو برهمه هموطنان مخصوصا دوستان گرامی مبارککککککککککککککککککک
کامنت بنویسید...
 همیشه رفیق پا برهنه ها باش چون هیچ ریگی در کفششان نیست
کامنت بنویسید...
  , navid1379
دوشنبه 12 تیر ، 16:14
likeeeeeee
ادامه
ستاره  , setare_basti
شنبه 6 اسفند ، 21:21
like
ادامه
 بزرگترین اقیانوس جهان ارام است پس ارام باش تابزرگ باشی
کامنت بنویسید...