مهران فرزانجو , mehran29f

مهران فرزانجو

 من مه گرفتن جاده رو دوست دارم - این دلخوشی های ساده رو دوست دارم - تو هر کجای شهر اجاقی روشنه - این برگ دیگه ای از راز بودنه
مهران فرزانجو , mehran29f

مهران فرزانجو

مطالب

فریاد ها

 من مه گرفتن جاده رو دوست دارم - این دلخوشی های ساده رو دوست دارم - تو هر کجای شهر اجاقی روشنه - این برگ دیگه ای از راز بودنه
99
 تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی
 ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﮑﻮﺳﺖ. ﻫﻢ ﻻﯾﻖ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﻻﯾﻖ ﺩﻭﺳﺖ
 باید که آسمون همیشه آبی بمونه
 سرآغاز همواره دلپذیره، در آستانه اما باید درنگ کرد. گوته
 ببار ای ابر مِی اندود من، مستانه ام کن.  بسوز اندیشه را از بیخ و بن دیوانه ام کن.  بکن تن را ز من، من را ز جان جانانه ام کن
 گاهی وقتا یه جوری بارون میاد، که روح از تن دنیا بیرون میره، یکی چتر شادی شو وا میکنه، یکی پشت یه پنجره میمیره
1
2
مهران فرزانجو , mehran29f
دوشنبه 12 اسفند ، 14:29
ادامه
آمنه یوسفی , amenehyusefi
دوشنبه 12 اسفند ، 13:36
ادامه
 من به بارونا سپردم، به خود خدا سپردم. که مواظب توئه دیوونه باشن