نرم افزار اندروید کلوب
تدریس خصوصی مهرآفرین اسپادان , mehrafarin_espadan

تدریس خصوصی مهرآفرین اسپادان

 تدریس خصوصی مدرسان مهر آفرین اسپادان- نظر غربی - 33 68 937 935
تدریس خصوصی مهرآفرین اسپادان , mehrafarin_espadan

تدریس خصوصی مهرآفرین اسپادان

مطالب تصاویر 4

فریاد ها

 تدریس خصوصی مدرسان مهر آفرین اسپادان- نظر غربی - 33 68 937 935
99
10
9
مهنوش   , karafs009
شنبه 8 شهریور ، 09:46
شما معلوم هست کجایی میدونی چند تا پیام براتون فرتاسدم صن محل نمیدیا سرت خیلی شلوغه دیگه کلاستم که نگوووو اووووووفففف
ادامه
تدریس خصوصی مهرآفرین اسپادان , mehrafarin_espadan
جمعه 20 تیر ، 01:51
خب بهتر جوونای مردم رو از راه راست منحرف میكرد
ادامه
یبیسب بسی , b11111111
جمعه 20 تیر ، 01:45
چی شده؟سیرداغ بابا.اصلا نمیاد درس بده.
ادامه
تدریس خصوصی مهرآفرین اسپادان , mehrafarin_espadan
جمعه 20 تیر ، 01:44
دیگه ما ك باهم این حرفا رو نداریم ی جوری سر همو گول میمالیم دیگه
ادامه
یبیسب بسی , b11111111
جمعه 20 تیر ، 01:43
خب بعد.پور چقدر میدین؟؟؟بره.
ادامه
تدریس خصوصی مهرآفرین اسپادان , mehrafarin_espadan
جمعه 20 تیر ، 01:38

اتفاقا فك كنم خوبم استقبال بشه
ادامه
یبیسب بسی , b11111111
جمعه 20 تیر ، 01:36
بره.این ببعی (پسر بزرگم)زبان تدریس میکنه.به کارتون نمیاد؟؟
ادامه
تدریس خصوصی مهرآفرین اسپادان , mehrafarin_espadan
جمعه 1 فروردین ، 19:27
mEr30U
ادامه
یدونه خانوم , sweetspot
جمعه 1 فروردین ، 18:47
h b d
ادامه