نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مجید , majidj1362

مجید

 انسان خوبی باش.ولی وقتت را برای اثباتش به دیگران تلف نکن.
مجید , majidj1362

مجید

مطالب تصاویر 28

فریاد ها

 انسان خوبی باش.ولی وقتت را برای اثباتش به دیگران تلف نکن.
99
کامنت بنویسید...
 هرگز تمامت را برای کسی رو نکن,بگذار کمی دست نیافتنی باشی آدمها تمامت که میکنند رهایت میکنند.
کامنت بنویسید...
 نازم به ناز كسی كه ننازد به ناز خویش ما را نیازی با ناز نیازمندان نیست
کامنت بنویسید...
سلمان ا , arsham1301
چهارشنبه 14 اسفند ، 13:32
بابا ناز نازی
ادامه
 بچه ها ببخشید گفتگومن باز نمیشه
  کامنت بنویسید...
  آوا معاون کلوب مخاطب خاص , ava_f_a
  دوشنبه 30 دی ، 09:23
  ادامه
   زخم هایت را بپوشان رفیق;  این روزها مردم زیادی با نمک شده اند..............
  کامنت بنویسید...
   همیشه سکوت کردن نشونه تایید حرفای شما نیست شاید قطع امید کرده از سطح شعورت!!!
  کامنت بنویسید...
   برای سلامتی اونایی که تا یادی ازشون نکنی یادی ازت نمی‌کنن ، صلوات
  کامنت بنویسید...
  آوا معاون کلوب مخاطب خاص , ava_f_a
  دوشنبه 29 مهر ، 08:33
  چرا ؟
  ادامه
  مجید , majidj1362
  دوشنبه 29 مهر ، 08:32
  ای جانم زودترمیذاشتم
  ادامه
  آوا معاون کلوب مخاطب خاص , ava_f_a
  دوشنبه 29 مهر ، 08:26
  صلواتتتتت
  ادامه
   نازم به ناز كسی كه ننازد به ناز خویش ما را نیازی با ناز نیازمندان نیست
  کامنت بنویسید...
   همیشه دو تا کلمه هست که حرف های زیادی برا گفتن دارن باید نحوه معنی کردنشان را اموخت   یکی   سکوت  و دیگری سه نقطه ...
  کامنت بنویسید...
   درد رو از هر طرف بنویسی میشه درد اما درمان رو اگر برعكس كنی میشه نامرد یادت باشه واسه دردت به هر درمانی تكیه نكنی
  کامنت بنویسید...