نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
فرزاد  , kolbe.ashghi

فرزاد

 انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست
فرزاد  , kolbe.ashghi

فرزاد

مطالب

فریاد ها

 انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست
99
کامنت بنویسید...
فرزاد  , kolbe.ashghi
دوشنبه 20 آبان ، 23:12
اراده کناره اندیشه
ادامه
محجوب  , mahjubb
پنجشنبه 16 آبان ، 00:16
نه همیشه
ادامه
مینا  , ma90
یکشنبه 12 آبان ، 13:16
اراده که خب بعله
ولی فقط همین یکی کافی نیست .............
ادامه
کیمیا  , kimiya225
شنبه 22 تیر ، 02:25
...
ادامه
 توانا بود هر که دانا بود     ز دانش دل پیر برنا بود
کامنت بنویسید...
 دیدگاه که تفاوت خلق می کنه
کامنت بنویسید...
مهکامه  , mahkameh.m
چهارشنبه 29 فروردین ، 21:27
لااااایک
ادامه