نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
فرزاد , firoz52

فرزاد

 ..برخی را فرشتگان چون  سوی دوزخ برند..دوزخ بگریزد و گوید:دوزخ آمد. .شمس تبریزی..
فرزاد , firoz52

فرزاد

مطالبدوستان 41

فریاد ها

20 ساعت و 22 دقیقه پیش :
 ..برخی را فرشتگان چون  سوی دوزخ برند..دوزخ بگریزد و گوید:دوزخ آمد. .شمس تبریزی..
99
کامنت بنویسید...
فرزاد , firoz52
2 دقیقه پیش
دوزخ باید مراقب باسه
ادامه
ارزو , arezoo756
32 دقیقه پیش
مراقب باشید
ادامه
پریا , paria_sadeghi
پنجشنبه 12 تیر ، 23:41
قابلیت این موجود دو پا خیلی زیاده حالا دیگه بره سمت خیر یا شر اللهُ اعلم
ادامه
فرزاد , firoz52
پنجشنبه 12 تیر ، 23:38
تصورشوبکن جهنم تا اون طرفومیبینه جیغ میزنه اتشش ازدهانش فواره میکشه.. فرار میکنه و داد میزنه ..جهنم داره میاد
ادامه
پریا , paria_sadeghi
پنجشنبه 12 تیر ، 23:32
از آدمیان
ادامه
فرزاد , firoz52
پنجشنبه 12 تیر ، 23:32
غزاله خانم..شمسه دیگه
ادامه
فرزاد , firoz52
پنجشنبه 12 تیر ، 23:31
نیهاد
ادامه
فرزاد , firoz52
پنجشنبه 12 تیر ، 23:31
پریا کجاشعجب؟
ادامه
غزاله , ggaazzaallee
پنجشنبه 12 تیر ، 23:28
ادامه
نیهاد زمان , ormato
پنجشنبه 12 تیر ، 21:18
ادامه
پریا , paria_sadeghi
پنجشنبه 12 تیر ، 20:42
ای عجب
ادامه
 ....تو از کدام قبیله ای؟که ناز را شکسته ای؟...تنگ حصار مبهم نیاز را شکسته ای؟
کامنت بنویسید...
فاطمه , 13611412
سه شنبه 10 تیر ، 11:47
لایک
ادامه
سارا ستایش , sara20282
دوشنبه 9 تیر ، 16:18
بسیااااار زیبا، لایک...
ادامه
 , bahaaar.a1985
دوشنبه 9 تیر ، 16:01
ز ی ب ا
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 9 تیر ، 14:18
ز بس که راست قامتی طراز راشکسته ای!
ادامه
ماه منیر , mahmonir....46
دوشنبه 9 تیر ، 05:28
به دلم نشست
قشنگه داداش فرزاد
ادامه
پریا , paria_sadeghi
یکشنبه 8 تیر ، 23:36
عالی
ادامه
 .. باهزاران دلگیر دیگر ..زدم فریااد.. ای فریااد... ای بیدااد..دل اسیر غم مباااد..
کامنت بنویسید...
ارزو , arezoo756
شنبه 7 تیر ، 01:17
داد بیداد ای دل....
ادامه
سارا ستایش , sara20282
سه شنبه 3 تیر ، 12:13
آمین...
ادامه
ستاره نظری , tandis66
سه شنبه 3 تیر ، 00:53
مباد
ادامه
ماه منیر , mahmonir....46
دوشنبه 2 تیر ، 20:53
زندگی شادزیستن است
ازکنار غم برخاستن است
زندگی عمرسبز گل است
زندگی مرگ سخت بلبل است
زندگی عاشقانه زیستن است
باعاشقان تاکردن است
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 2 تیر ، 18:47
مباد
ادامه
شیرین عادل , sheeereeen
دوشنبه 2 تیر ، 18:13
مباد
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 2 تیر ، 18:06
زندگی سخت زیباست .پریا
ادامه
پریا , paria_sadeghi
دوشنبه 2 تیر ، 18:05
زندگی سایه اندوه و ملال
فصل پاییز و خیال
لیک با این همه راز
زندگی خواستنی ست...
ادامه
 ...  رو بر شمس تا دهد ...... از تونجات مر تورا...(کجا پیداش کنیم شمس رو )
کامنت بنویسید...
نیلوفر , saye_sss
دوشنبه 2 تیر ، 05:21
خونشون
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 18:30
تو گار رامتین و رامسیس انا نیسدم براواسطه گری
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 18:29
شیرین جون واسطه هم واسطه های قدیم
ادامه
شیرین عادل , sheeereeen
یکشنبه 1 تیر ، 18:28
خدا حفظتون کنه با این واسطه گری ... زحمت نکش
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 18:27
خداروشکر
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 18:26
فرها سگ سبیل عاشقشمسی کچله شمسی گچل دلش پی علیمردان سگ دس
من اینوسط واسطه ای بیش نیستم
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 18:24
اها خوبه
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 18:24
کلاه دارم ریش دارم ببین عکسمو ..سگ سبیل نیستم
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 18:22
من نه چشام کاسه شده تو خالی
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 18:22
واقعا چش داری زهرا؟
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 18:21
فرزاد واقعا سیبیل داری
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 17:50
پ زن نیس
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 17:50
زهرا شمسی کچله
ادامه
شیرین عادل , sheeereeen
یکشنبه 1 تیر ، 17:43
بهش بگو کل بیستونو .... باید بتیشه
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 17:40
مبارکا
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 17:33
ت اگ بیاب بودی یافتهبودی
دندنون رو جگر بزار دارمباش میحرفم
ادامه
شیرین عادل , sheeereeen
یکشنبه 1 تیر ، 17:32
شما چرا زحمت می کشی
ادرسو بده خودم میرم
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 17:30
شیرین ی ادرس دادن دارم میرم سراغ فرهادتون
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 17:29
اوه اوه نداره
شمس نبود ولی شمسی خانمو پیدا کردم
ادامه
شیرین عادل , sheeereeen
یکشنبه 1 تیر ، 17:25
قربون دستت فرهاد ما اونجا نبود؟
ادامه
 ... داراست هرکه جان برد ازچنگ مرگ بیرون ...ما جان به مرگ بردیم ازدست رندگانی!
کامنت بنویسید...
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 18:00
خوبه
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 17:59
من تبلیعات پیج تورو میخونم دگ میرمهمون جنسومیخرم
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 17:59
اره خعلی عجیب ن
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 17:58
تبلیغ شیر گاوامونو ندیدی؟
تبلیغش ببین بعد فرذیادش کن..مث تبلیغ اجیل
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 17:56
گاو داری، داری فرزاد
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 17:55
گاو ماااا مااا
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 17:55
گاو مای اوه
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 17:54
او مای گاد بقول پریا
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 17:53
تو خودت ارتقاعی
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 1 تیر ، 17:53
یعنی از حشره شناسی به گیاه شناسی ارتقا میابم زهرا؟
ادامه
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 17:43
اقا فرزاد پیشرفت کردی
ادامه
فاطمه , 13611412
یکشنبه 1 تیر ، 13:34
لایک
ادامه
فرزاد , firoz52
شنبه 31 خرداد ، 15:43
سوی هستی روی .خاهر منیر
ادامه
ماه منیر , mahmonir....46
شنبه 31 خرداد ، 15:07
هرجا روی تو‌بامنی ای هردو چشم و روشنی
خواهی سوی مستیم‌کش خواهی ببرسوی فنا
ادامه
نیهاد زمان , ormato
شنبه 31 خرداد ، 01:17
82 خیلی ساله .. ولی بازم خدا رحم کرده ..
ادامه
فرزاد , firoz52
شنبه 31 خرداد ، 01:14
سال 82 بوده رفیق
ادامه
نیهاد زمان , ormato
شنبه 31 خرداد ، 01:13
واقعا قضیه جدی بوده خدا رو شکر که سالمی فرزاد
ادامه
فرزاد , firoz52
شنبه 31 خرداد ، 01:10
عراقبودم..اونجا بمبگزاری شد ..7 بمب روز عاشورا کربلا.. ارتباطات قطشد و منو دوستم افتادیم گشتن دنیال دونفر مفقود الاثر..خونه عزامونو گرفتن..تا برگشتیم
ادامه
فرزاد , firoz52
شنبه 31 خرداد ، 01:08
میشه... راحت میشه
خیلیماجراها داشتم..الان ک اروممچند سالیه..مادر حاجی عشقمی کنه
ادامه
پریا , paria_sadeghi
شنبه 31 خرداد ، 01:05

فرزاد ولی جدی از خاطراتت یه کتاب میشه نوشت
ادامه
 ..غروب پنج شنبه...یاد دوستان و عزیزان رفته..
کامنت بنویسید...
ارزو , arezoo756
شنبه 7 تیر ، 01:17
روحشان شاد و یادشان گرامی
ادامه
ستاره نظری , tandis66
شنبه 31 خرداد ، 19:24
روحشون شاد و یادشون گرامی
ادامه
فرزاد , firoz52
شنبه 31 خرداد ، 15:46
یاد میکندد..
ادامه
ماه منیر , mahmonir....46
شنبه 31 خرداد ، 15:11
کاش رفتگان یادی کنند ازما
بسلامی بدعایی به لبخند ماندگاری
ادامه
 , bahaaar.a1985
جمعه 30 خرداد ، 23:52
ادامه
روشنگر , reaza331
جمعه 30 خرداد ، 17:02
یادشون بخیر
ادامه
سلوا مستاجر خدا , ya.30
جمعه 30 خرداد ، 09:18
یادشون سبز
ادامه
 , mahdan.indark2
جمعه 30 خرداد ، 01:37
هدیه ات ارزونیه خودت
ادامه
فرزاد , firoz52
جمعه 30 خرداد ، 01:35
یدونشو ورداشتم هدیه بدمت..
ادامه
 , mahdan.indark2
جمعه 30 خرداد ، 01:30
فرزاد اون عنکبوته که گذاشتی پیجت انشالله همون زبونتو میزنع
ادامه
فرزاد , firoz52
جمعه 30 خرداد ، 01:27
من ک.تا .گل پسرا دوقلوتو نیام عروسیشون.جایی نمیروم
ادامه
 , mahdan.indark2
جمعه 30 خرداد ، 01:24
تو رو گفدما فاتحه تم فرستادم تا برسی اونم رسیده
ادامه
فرزاد , firoz52
جمعه 30 خرداد ، 01:21
شاد باشه..
ادامه
 , mahdan.indark2
جمعه 30 خرداد ، 01:19
هیییی
روحت شاااد
ادامه
پریا , paria_sadeghi
پنجشنبه 29 خرداد ، 21:31
ااا حیف شد
ادامه
فرزاد , firoz52
پنجشنبه 29 خرداد ، 21:30
از اجنه نخاسدم چیزیدر بیاد
ادامه
پریا , paria_sadeghi
پنجشنبه 29 خرداد ، 21:28
از اجنه چیزی درنیومد بریم سراغ اموات!
ادامه
فرزاد , firoz52
پنجشنبه 29 خرداد ، 21:26
حالا یشب تو و مهدان و زهرا بیاین ی احضار اذواح براتون راه بندازم
بشنوید اموات چی میگن: D
ادامه
پریا , paria_sadeghi
پنجشنبه 29 خرداد ، 21:23
بله کاملا درسته
ادامه
فرزاد , firoz52
پنجشنبه 29 خرداد ، 21:22
روح ما ناشاد باشه..ضررمیکنه..
هرچن این دنیا سخته شادی مستدام..اما خوبیشاین غمشم زایلو رفتنیه..
ادامه
 سر6ماه...چرا میل به حذف کلوب میاد در مخیله آدمی؟
کامنت بنویسید...
 , zahra_gh932
یکشنبه 1 تیر ، 18:23
چون باید نعمتت افزون شود
ادامه
ماه منیر , mahmonir....46
شنبه 31 خرداد ، 17:00
این به دودر شدن ما توسط خدا در
ادامه
فرزاد , firoz52
شنبه 31 خرداد ، 15:39
خاهر منیر یک هیچ
ادامه
ماه منیر , mahmonir....46
شنبه 31 خرداد ، 15:10
مال دندون درآوردنته داداشم چیزی نیست
ادامه
فرزاد , firoz52
جمعه 30 خرداد ، 23:43
اینم.نظری از سر تحربست
ادامه
روشنگر , reaza331
جمعه 30 خرداد ، 17:02
بخاطر پارزیت مخابراته
ادامه
 پرواز , anarestan60
جمعه 30 خرداد ، 11:55
قرصها هر 6 ماه یه بار تمدید کن
ادامه
نیهاد زمان , ormato
پنجشنبه 29 خرداد ، 19:54
بخاطر تاثیر امواج خورشیدیه
ادامه
پریا , paria_sadeghi
پنجشنبه 29 خرداد ، 17:45
ادامه
 , mahdan.indark2
پنجشنبه 29 خرداد ، 15:18
چرا شناختیم
ادامه
فرزاد , firoz52
پنجشنبه 29 خرداد ، 15:15
نشناختین؟
فرزاد در نقش سردار هخامنشی دهه 70
ادامه
پریا , paria_sadeghi
پنجشنبه 29 خرداد ، 15:07
اره دقیقا
ادامه
 , mahdan.indark2
پنجشنبه 29 خرداد ، 15:07
پریا
از اون شهادت طلبا
ادامه
پریا , paria_sadeghi
پنجشنبه 29 خرداد ، 15:02
فرزاد عکس پروفایلت ادم رو یاد فیلمای دهه ۶۰ میندازه
ادامه
باران تلخ , ff.p
پنجشنبه 29 خرداد ، 14:54
نمیاد که
ادامه
فرزاد , firoz52
پنجشنبه 29 خرداد ، 14:51
میاد عجله نکن
ادامه
پریا , paria_sadeghi
پنجشنبه 29 خرداد ، 12:51
حالا برا ما میل به حذف کلوب در مخیله مون نیومده خطرناک نباشه؟!
ادامه
باران تلخ , ff.p
پنجشنبه 29 خرداد ، 11:26
از این خبرا نیس
ادامه
باران تلخ , ff.p
پنجشنبه 29 خرداد ، 11:26
آجی کو
ادامه
فرزاد , firoz52
پنجشنبه 29 خرداد ، 11:26
داوت یعنی سور و جشن خیر
ادامه
 ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش ..... بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش...
کامنت بنویسید...
ارزو , arezoo756
شنبه 7 تیر ، 01:18
درود بر شما
ادامه
 , bahaaar.a1985
جمعه 30 خرداد ، 23:55
خیلی جاها بهترین کاره
ادامه
فرزاد , firoz52
جمعه 30 خرداد ، 23:41
عجب
حافظ رخت کشیدهدبیرون من چ کنم؟
ادامه
شادی دادخواه , 13471111
پنجشنبه 29 خرداد ، 18:14
عالی
ادامه
روشنگر , reaza331
سه شنبه 27 خرداد ، 22:47
عالی
ادامه
باران تلخ , ff.p
سه شنبه 27 خرداد ، 13:40
از بس که دست می گزم و آه می کشم
آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش
ادامه
المیرا رازی , el_ra
سه شنبه 27 خرداد ، 13:16
باشه
ادامه
پریا , paria_sadeghi
دوشنبه 26 خرداد ، 23:56
چه بوده رسم فلک حقه های تلخ و عبث
چه رفت بر سر ما منتهای نادانی
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 26 خرداد ، 23:44
شیرین شعاره
ادامه
شیرین عادل , sheeereeen
دوشنبه 26 خرداد ، 23:36
ای بابا
ادامه
                                         ....  عشق هایی کز پی رنگی بود .. .....  عشق نبود عاقبت ننگی بود   ( مولوی)
کامنت بنویسید...
 , bahaaar.a1985
جمعه 30 خرداد ، 23:55
چه هیجانی گفده مولوی
ادامه
فرزاد , firoz52
چهارشنبه 28 خرداد ، 22:21
سندرم عشق رنگی زهرا
ادامه
 , zahra_gh932
چهارشنبه 28 خرداد ، 20:01
فرزاد خوبی
تب عشق داری یا خود عشق
ادامه
ستاره نظری , tandis66
چهارشنبه 28 خرداد ، 19:44
لایک
ادامه
روشنگر , reaza331
سه شنبه 27 خرداد ، 22:47
عالی
ادامه
المیرا رازی , el_ra
سه شنبه 27 خرداد ، 13:17
عالی بود
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 26 خرداد ، 15:05
عجبا..مولوی رو بچالش کشیدستی
ادامه
 , mahdan.indark2
دوشنبه 26 خرداد ، 14:58
بستگی داره نوع رنگ چی باشهبیرنگ که نمیشه
ادامه
پریا , paria_sadeghi
یکشنبه 25 خرداد ، 22:28
هپروت رو خوب اومدی
ادامه
فرزاد , firoz52
یکشنبه 25 خرداد ، 21:47
مولوی خودشعاقبت عشقه..این ندل عشقا تو واقعیت هپروتن تو مجازی ک هپروتینا
ادامه
ماه منیر , mahmonir....46
یکشنبه 25 خرداد ، 21:24
این مدل عشق ها تجربه تلخیه
ادامه
پریا , paria_sadeghi
یکشنبه 25 خرداد ، 19:00
توهم های عاشقانه
ادامه
 نه تبسم..نه اشاره ..نه سوالی!هیچ چیز.___  مفلسی چون من فقط اورا تماشا می کند!!
کامنت بنویسید...
شنبلیلع , dadshah_iran
دوشنبه 19 خرداد ، 17:25
خب موفق باشین
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 19 خرداد ، 17:25
درحال تربچه روبوسیدن
ادامه
شنبلیلع , dadshah_iran
دوشنبه 19 خرداد ، 17:13
آقا فرزاد ما در چه حالن خوبن؟
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 19 خرداد ، 16:29
ادامه
 , mahdan.indark2
دوشنبه 19 خرداد ، 16:28
استادااا نفرمایید
ادامه
سارا ستایش , sara20282
دوشنبه 19 خرداد ، 16:17
سپاسگزارم، نوش احساستون جناب فرزاد...
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 19 خرداد ، 16:02
مهدنا تازیانه میزنی مارا
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 19 خرداد ، 16:02
سارا ..ایده رو پرورش دادی چه بیتی شده عالی..
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 19 خرداد ، 16:01
نیهاد 4بیت ازت میخام..
براق و آفاق هم بعنوان ردیف داشته باش:d
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 19 خرداد ، 16:00
آراد زیبا بود مرسی
ادامه
سارا ستایش , sara20282
دوشنبه 19 خرداد ، 13:59
سلام جناب فرزاد
فرمودید زلزله‌ی تهران رو در نوشته‌هام لحاظ کنم، اطاعت امر شد. پست آخرم، سپاس از ایده‌ای که دادید...
ادامه
 , mahdan.indark2
دوشنبه 19 خرداد ، 11:22
نه همان نامرد تاریخی بهتر است و سزاوترتر
استادا بزرگوارا حضرتا
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 19 خرداد ، 11:20
لیبل را..
ن حصرتش نا نامرد تاریخیش
مرشد فرزاد یا درویش فرزاد..استاد فرزادمم گفتی گفتی
ادامه
 , mahdan.indark2
دوشنبه 19 خرداد ، 11:18
کدام را؟؟؟
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 19 خرداد ، 11:16
ای بانو مادر مها..نچسبون بما لیبل خویشرا
ادامه
 , mahdan.indark2
دوشنبه 19 خرداد ، 11:12
نچ یا حضرت فرزاد یا نامرد تاریخی
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 19 خرداد ، 11:10
مرشد فرزاد بگو پ
ادامه
 , mahdan.indark2
دوشنبه 19 خرداد ، 11:00
چراا ؟؟؟؟ شکسته نفسی میکنید؟ دیگه از دست اجنه نجاتم دادید
ادامه
فرزاد , firoz52
دوشنبه 19 خرداد ، 10:58
مهدانواینوحصرت نچسبون ب من جان عزیزت
ادامه
 , mahdan.indark2
دوشنبه 19 خرداد ، 10:19
حضرت فرزاد بسیار زیبا
ادامه