نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
 مسعــــود   , faran2015

مسعــــود

 به چشمان سیه کردی هزاران رخنه در دینم ...
 مسعــــود   , faran2015

مسعــــود

مطالبدوستان 117

فریاد ها

 به چشمان سیه کردی هزاران رخنه در دینم ...
99
15
2
 مسعــــود   , faran2015
چهارشنبه 15 اسفند ، 10:13
مرررسی ، ممنون
ادامه
ضحی امیری , zoha12
چهارشنبه 15 اسفند ، 07:48
بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم
الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد
مرا روزی مباد آندم که بی یاد تو بنشیم
ادامه