علی         مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17

علی مردان عاشق شهره شهر کمالند

 سلااااام   ای جماعت! چطوره احوالتون؟ قربون اون فهم و کمالات‌تون  گردنتون پیش کسی خم‌نشه از سربنده، سایه‌تون کم‌نشه
 علی         مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17

علی مردان عاشق شهره شهر کمالند

مطالب
 سلامُ الله یا زهرا سلامی برحجاب تو چه دارد لحظه محشر دل مادرجواب تو؟ میان کوچه های ما پراز فریاد تواما کسی ازجان و دل آیا شنیده این خطاب تو
99
8
1
  , babajundusetdaram
دوشنبه 1 بهمن ، 17:54
یا زهرا(س)
ادامه
 بید مجنون می شوم جایی كنار خانه ات                   تا رسانم شاخه بر ایوان تو ، بانوی من
 می نگارمت نازنین..  بر تندیس بیقرار دل ،  سند منگوله دار دلم را  وقفت میکنم دل بکری که منتظر حکمرانی توست..  پس مهربان باش و  بیا..
 شمع هم باشی دل من بعد این پروانه نیست                       ساده شاید باشد اما این بشر دیوانه نیست!
 بازی عشق همان بازی بی قاعده ایست                    که چه شادی و چه غم هردو در آن‌معتبر است
 بحث ما سود و زیان نیست ولی ساده نباش:                      ارزش بوسه اگر کم شود آری،ضرر است
 ای نور هر دو دیده ، گویی بصر نداری                    ویران شدم به پایت، وجدان مگر نداری
 به هر چه خوب‌تر اندر جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند، تو خوبتر ز آنی
 گرچه او هرگز نمی گیرد ز حال ما خبر درد او هر شب خبر گیرد ز سر تا پای ما
 او را خود التفات نبودش به صید من من خویشتن اسیر کمند نظر شدم