احســـــان ملـــــکی , ehsan9069

احســـــان ملـــــکی

 و....................................................................
احســـــان ملـــــکی , ehsan9069

احســـــان ملـــــکی

مطالب

فریاد ها

 و....................................................................
99
   ...
    تنها بودن بهتر از اینه که با آدمی باشی که تنهات بذاره...مثل یک مرد ...همیشه تنها
   11
   8
   احســـــان ملـــــکی , ehsan9069
   چهارشنبه 14 فروردین ، 14:28
   مرسی از تمام دوستان
   ادامه
   پرستو , swallow16
   پنجشنبه 8 فروردین ، 15:36
   تفلد
   تفلد
   تفلدت مبااااااااااااااارک!
   ادامه
    , dokhtare_blaa2012
   چهارشنبه 7 فروردین ، 14:01
   happy burthday
   ادامه
   پایان پایان , arousha_f
   چهارشنبه 7 فروردین ، 13:32
   تـــــــــــــولـــــــــدتــــــــــــــــــــ مبـــــــــــــــــــــارکــــــــــــــــــــــ
   ادامه
   زری ورپریده , zarirazmekar
   چهارشنبه 7 فروردین ، 00:17
   تفلدت مبارک
   ادامه
   ترلان جون , yookave
   چهارشنبه 9 اسفند ، 18:56
   like
   ادامه
                                                                  تنها ولی آزاد....
    اسیرتم ولی آزاد !
    سرنوشت را نتوان از سر نوشت
    سرنوشت را می توان از سر نوشت
   1
    احســـــان ملـــــکی , ehsan9069
    چهارشنبه 3 فروردین ، 16:12
    تنها بودن بهتر از با هر کس بودن است.
    ادامه