دکتر علی امین , e_gharib

دکتر علی امین

 وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می خواهد ببارد. . .
دکتر علی امین , e_gharib

دکتر علی امین

مطالب

فریاد ها

 وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می خواهد ببارد. . .
99
کامنت بنویسید...
 تغییر را از خود آغاز کنیم، اولین تغییر در چگونگی دید ماست، چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید...
کامنت بنویسید...
 افسوس که بی فایده فرسوده شدیم... وز داس سپهر سرنگون سوده شدیم...دردا و ندامتها که تا چشم زدیم... نابوده به کام خویش نابوده شدیم
کامنت بنویسید...
دکتر علی امین , e_gharib
چهارشنبه 17 خرداد ، 01:03
اصلا هم بی فایده فرسوده نشدیم
ادامه
 اون روزا یادش بخیر
    کامنت بنویسید...
     درست است که سکوت بالاترین فریاد هاست... از بس که فریاد زدی گوشام کر شدن
      کامنت بنویسید...