نرم افزار اندروید کلوب
 , dopdopkorea

ZHra StarRy GkG WOrld Of Our Own

 , dopdopkorea

ZHra StarRy GkG WOrld Of Our Own

مطالب

فریاد ها

                               یـه چیزیـ تو گَلوم گیـر کرده (:
99
کامنت بنویسید...
 , dopdopkorea
1 ساعت پیش
میتونم با کمنتا جمله بسازم *_*

داشتم پیتزا میخوردم که یهو بغضم گرفتو آب خوردم که رفع بشه
که ناگهان سالاد چیزی خورد
ادامه
 , salar_deniro77
9 ساعت پیش
€_€
ادامه
 , jina.jungi
دوشنبه 18 فروردین ، 05:41
باز این سالاد گوز خورد ای بابا
ادامه
 , a1112131415
دوشنبه 18 فروردین ، 01:53
^_^
اب بخور رفع میشه
ادامه
       , pesare.shad
دوشنبه 18 فروردین ، 00:19
بغض؟ +_+
ادامه
 , angelofvalhalla
دوشنبه 18 فروردین ، 00:03
پیتزا ؟
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 17 فروردین ، 22:58
آی اَم در بغلتـ --__
ادامه
 , salar_deniro77
یکشنبه 17 فروردین ، 22:57
چی گفتم مگه
ادامه
  , khatere_l1369
یکشنبه 17 فروردین ، 22:56
سالاد خیلی بی ادبی:/
بدو بیا زود
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 17 فروردین ، 22:55

کافتـ
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 17 فروردین ، 22:55

مـن دارم میدوعَم ------
ادامه
 , salar_deniro77
یکشنبه 17 فروردین ، 22:54
خلت
ادامه
  , khatere_l1369
یکشنبه 17 فروردین ، 22:54
بیا بغلم_______
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 17 فروردین ، 22:54

تلاشت قابل تقدیره ولی نه
ادامه
 , salar_deniro77
یکشنبه 17 فروردین ، 22:54
هسته
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 17 فروردین ، 22:54

نه نن جون من اینجوری خالی نمشم
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 17 فروردین ، 22:53

نـاح حدسِ بعدی
ادامه
  , khatere_l1369
یکشنبه 17 فروردین ، 22:52
اشکال نداره عزیزم
ادامه
 , salar_deniro77
یکشنبه 17 فروردین ، 22:52
استخونه؟
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 17 فروردین ، 22:52

نن جون چطوری تحملم میکردین
ادامه
      عـادتِ مردمِ این شهر فقـط غَم زَدِگیستـ، جمعـه هم روز قشنگیـست ، اگـر بگذارنــد
کامنت بنویسید...
 , dopdopkorea
پنجشنبه 14 فروردین ، 12:36

آه میبین
ادامه
سلنا سرمدی , selena_18
دوشنبه 11 فروردین ، 17:28
اوهوم
ادامه
 , dopdopkorea
شنبه 9 فروردین ، 16:57
ادامه
  , khatere_l1369
جمعه 8 فروردین ، 23:22
ادامه
 , dopdopkorea
جمعه 8 فروردین ، 19:57
ادامه
 , a1112131415
جمعه 8 فروردین ، 17:38
^_^
ادامه
 , dopdopkorea
پنجشنبه 7 فروردین ، 22:12

هممممم
ادامه
 , salar_deniro77
پنجشنبه 7 فروردین ، 22:06
اوه یس
ادامه
                                ینیـ امشبـ گوشیـم رو بالشِ کیـ میخوابــه ؟
کامنت بنویسید...
 , dopdopkorea
سه شنبه 27 اسفند ، 16:21
ادامه
  , khatere_l1369
دوشنبه 26 اسفند ، 21:54
:_?
ادامه
 , mahlarezaee
دوشنبه 26 اسفند ، 19:38
»_«حاله دله کوشیت چطوره
ادامه
 , a1112131415
دوشنبه 26 اسفند ، 18:43

با خدا چکار داری
^_^
خداحالش خوبه
ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 26 اسفند ، 18:41

خِدا
ادامه
 , a1112131415
دوشنبه 26 اسفند ، 18:37
این همه روا غفال میکنه..

من تو رو نمخورم اصرار نکن
ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 26 اسفند ، 18:34

پی پی نخور
ادامه
 , a1112131415
دوشنبه 26 اسفند ، 18:33

خدایا ...
گناهکار واقعی اینه
ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 26 اسفند ، 18:30

اسکرین شاتام مهمترینش بود
ادامه
 , a1112131415
دوشنبه 26 اسفند ، 18:24

چقدر خاستن
فکر کنم گرون هم بگن
کلی اطاعات کی جرم و...
ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 26 اسفند ، 18:23

گروگان مونده
ادامه
 , a1112131415
دوشنبه 26 اسفند ، 18:22


نکنه گذاشتیش اونجا اعتراف کنه.دستگیرش کردن
ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 26 اسفند ، 18:19

عزیزم پسرتو نگا -
ادامه
 , setarepars80
دوشنبه 26 اسفند ، 18:07
O_O
ادامه
 , a1112131415
دوشنبه 26 اسفند ، 17:48

اهان گوشیتو کلیسا جا گذاشتی
وای
ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 26 اسفند ، 16:44
ادامه
 , mahlarezaee
دوشنبه 26 اسفند ، 16:37
عرررررر
ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 26 اسفند ، 16:20

من حتی توبه هم کردم
ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 26 اسفند ، 16:20

ینی تا خبری ازش بهم برسه چه قولا کـِ به خدا ندادم
ادامه
                  نیست مَرا جُز تو دَوا یارِ جِگَر گوشه ی مَن❤️ @Setarepars80
کامنت بنویسید...
 , dopdopkorea
شنبه 24 اسفند ، 11:05
ادامه
 , mahlarezaee
پنجشنبه 22 اسفند ، 19:34
-_-
ادامه
 , salar_deniro77
پنجشنبه 22 اسفند ، 19:23
کتک میخواین شما دوتا:/
ادامه
 , dopdopkorea
پنجشنبه 22 اسفند ، 16:58
ادامه
 , mahlarezaee
پنجشنبه 22 اسفند ، 16:50
ادامه
 , dopdopkorea
پنجشنبه 22 اسفند ، 16:49
آخیشـ ^-^\
ادامه
 , mahlarezaee
پنجشنبه 22 اسفند ، 16:37
»_«پایه هستم
ادامه
 , dopdopkorea
پنجشنبه 22 اسفند ، 16:01

خیلی جالبه
ادامه
 , salar_deniro77
پنجشنبه 22 اسفند ، 16:01
جالبه:/
ادامه
 , dopdopkorea
پنجشنبه 22 اسفند ، 15:53
یه بار باید چت رومو راه بندازیم یکیم گیر بیاریم لهش کنیم اون تو
ادامه
 , mahlarezaee
پنجشنبه 22 اسفند ، 14:53
من عاشق دعوام عرررر
ادامه
 , dopdopkorea
پنجشنبه 22 اسفند ، 13:40

چسب ^_^\
ادامه
 , salar_deniro77
پنجشنبه 22 اسفند ، 12:53
ولی خواهشا با غریبه ها دهن به دهن نکنید
ادامه
 , salar_deniro77
پنجشنبه 22 اسفند ، 12:52
چیو
ادامه
 , mahlarezaee
پنجشنبه 22 اسفند ، 12:52
^_^بعد میام برات تهریف
ادامه
 , salar_deniro77
پنجشنبه 22 اسفند ، 12:51
وقتی من هستم شما چرا
ادامه
 , mahlarezaee
پنجشنبه 22 اسفند ، 12:51
بعععععع چرا منو نبردییییی:/
ادامه
 , salar_deniro77
پنجشنبه 22 اسفند ، 12:50
یس
ادامه
 , dopdopkorea
پنجشنبه 22 اسفند ، 12:50
رفتیـ دهوا ؟
ادامه
 , salar_deniro77
پنجشنبه 22 اسفند ، 12:50
جان
ادامه
              چـت کردن خوبـه هـا  ولیـ وقتی میشه صداشو شنیـد چرا چـَت !؟
کامنت بنویسید...
 , dopdopkorea
شنبه 17 اسفند ، 19:16
اونجوری ندادم که
ادامه
 , setarepars80
شنبه 17 اسفند ، 19:12
تو ربطش دادی
ادامه
 , dopdopkorea
شنبه 17 اسفند ، 19:12
الغ بحث الان به اونا ربط نداره
ادامه
 , setarepars80
شنبه 17 اسفند ، 19:09
نکه اونا دارن
ادامه
 , dopdopkorea
شنبه 17 اسفند ، 17:51
آره همه میدونن
ادامه
 , setarepars80
شنبه 17 اسفند ، 17:50
نکه تو داری
ادامه
 , dopdopkorea
شنبه 17 اسفند ، 17:49
چیزی کـِ تو نداری
ادامه
 , setarepars80
شنبه 17 اسفند ، 17:49
تو از لیاقت چی میدونی؟
ادامه
 , dopdopkorea
شنبه 17 اسفند ، 17:44
بیـ لیاقت (:
ادامه
 , setarepars80
شنبه 17 اسفند ، 17:42
Holy shit
ادامه
 , dopdopkorea
شنبه 17 اسفند ، 17:40
تـو
ادامه
 , setarepars80
شنبه 17 اسفند ، 13:50
کی؟
ادامه
 , dopdopkorea
شنبه 17 اسفند ، 10:18
مخام صداشو بشنوم توضیح دیگه ای داره ؟
ادامه
 , setarepars80
شنبه 17 اسفند ، 05:39
توضیح بده مگه چی میشه؟
ادامه
 , dopdopkorea
جمعه 16 اسفند ، 21:43
دخترکم
ادامه
 , dopdopkorea
جمعه 16 اسفند ، 21:43
منظورمم باید توضیح بدم ؟ به جا اینکارا پسرتو ادب کن نگا چی میگه
ادامه
 , a1112131415
پنجشنبه 15 اسفند ، 10:52
خخخخ...
خداروشکر ویس نیست صدای..‌.‌بوق بشنویم...دلخراش هست
خخخخ
ادامه
 , setarepars80
پنجشنبه 15 اسفند ، 00:09
منظور؟
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:07
همم
ادامه
     هـَر چیزی دو طرفَـش خوبـه ~
کامنت بنویسید...
 , a1112131415
پنجشنبه 15 اسفند ، 10:41
خخخخخ....
بله همه گزینه ها صحیح هست
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:48
یو *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:46
تـو *-*
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:46
زو *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:44
مـو *-*
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:43
سو *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:39
شو *-*
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:37
رو *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:35
دو *-*
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:34
خو *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:34
ووش *-*
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:32
پدرم *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:31
کودکــــــم *-*
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:30
آغووووووووووشت *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:29
محکم تر *-*
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:28
آغوشت *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:27
بغلت *-*
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:25
موچت *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:23
مـاهچت *-*
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 14 اسفند ، 23:18
آره خعلی *-*
ادامه
                                    خوشحـالم کـِ ارتباطامونـ تنها از طریقِ مجازیـه دوستانـ"-"  #کـرونـا
کامنت بنویسید...
 , dopdopkorea
سه شنبه 13 اسفند ، 12:43
چرا میپیچونی
ادامه
       , pesare.shad
دوشنبه 12 اسفند ، 21:05
خو دیر جوابمو دادی ددی
ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 12 اسفند ، 18:06
بچت به فریادمم جواب میده حسش یادش میره
ادامه
 , setarepars80
دوشنبه 12 اسفند ، 05:20
ادامه
       , pesare.shad
یکشنبه 11 اسفند ، 22:29
یادم نیس ددی *-*
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 11 اسفند ، 13:38
اوخی ^-^
ادامه
 , setarepars80
یکشنبه 11 اسفند ، 13:37
باشه^^
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 11 اسفند ، 13:36
لج نکن خانوم لج نکن ^-^
ادامه
 , setarepars80
یکشنبه 11 اسفند ، 13:35
لج میکنماo_o
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 11 اسفند ، 13:34
چه کوتاه میخوایی خوشگل میشی
ادامه
 , setarepars80
یکشنبه 11 اسفند ، 13:32
باشه کوتاه میام ^^
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 11 اسفند ، 13:29
ددیش باش
ادامه
 , setarepars80
یکشنبه 11 اسفند ، 13:28
ناراحتی o_o؟
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 11 اسفند ، 12:50
ناح یه شبنم مونده بهم میگه ننه
چطور من ددی بچه هاتم اونوقت تو میشی ننه بچه ها مَ
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 11 اسفند ، 12:48
منظور از ارتباط ، صحبت کردن در سوشیال مدیا بوده کلاً نمیبینمشون خوشم #کرونا
چه سوالاییه میپرسی زززن
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 11 اسفند ، 12:46
پسرخاله منم عاشقانه ی خودمم

پسرم چته ؟ ||:
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 11 اسفند ، 12:45
اولدنش که آرما برو پسرخالم، (دایـی امیرحسینُ) نفس بده اون دوس داره
بعدم لازم نکرده شونصدجا منو میخواد بکشه
ادامه
 , dopdopkorea
یکشنبه 11 اسفند ، 12:44
تو کامنتا با هم حرفـ میزنین نمیتونم جواب دادن بهتونو مدیریت کنم
ادامه
 , a1112131415
یکشنبه 11 اسفند ، 11:26
زرا

کشتمت...
ادامه
 , setarepars80
شنبه 10 اسفند ، 13:58
تو بیا توضیح بده چرا منو حذف کردی ._.
ادامه
                    هر کسیـ رو با یکیـ یـاد میکنن ، وقتـی منو میبینیـن یـاده کیـ میوفتیـن ؟
کامنت بنویسید...
 , dopdopkorea
یکشنبه 11 اسفند ، 12:53
وای من فکر میکردم فقد در موردِ آدماس

تو خونتون بمون تو خونمون میمونم
ادامه
سلنا سرمدی , selena_18
دوشنبه 5 اسفند ، 13:10
میگن چیزی رو که دوست داری ول کن اگه اونم دوسِت داشت خودش میاد سمتت

فک کنم اونم به صلاح نیست
ادامه
 , dopdopkorea
جمعه 2 اسفند ، 11:45
انقد نخواستی که خود کرون اومد

دیگه بوچم نکن فقد از دور دس تکون بده
ادامه
سلنا سرمدی , selena_18
چهارشنبه 30 بهمن ، 17:27
پ بگو چیز دیگه ای بیارن این به صلاح نیس

بوجت
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 22 بهمن ، 17:24
آخه اونا از اینا مخورن جا دیگه ندره

ماچِت
ادامه
سلنا سرمدی , selena_18
سه شنبه 22 بهمن ، 16:12
چین نع اونا حامل ویروسن بگو از کشور دیگه ای وارد کنن:|||

تنک یو
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 16 بهمن ، 20:18
ببینم بچه خوبی باشی میگم از چین بیشتر برات وارد کنن

عالی ^-^
ادامه
سلنا سرمدی , selena_18
سه شنبه 15 بهمن ، 21:38
قرمز

میزنم به دیوار اتاقم
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 15 بهمن ، 21:36
کدومو دوس داری؟

#نُت_برداری_کن
ادامه
سلنا سرمدی , selena_18
سه شنبه 15 بهمن ، 21:35
به به با قرمزا یا قهوه ایا؟

#سنگیییین
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 15 بهمن ، 21:29
آ دیگه با سوسکا بازی کن ^-^

و عاشقان هیچگاه به یکدیگر نمیرسند -.-
ادامه
سلنا سرمدی , selena_18
سه شنبه 15 بهمن ، 21:24
درم ببندم؟؟

اری برا جاستین
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 15 بهمن ، 21:23
اَوو برو تو اتاقت

آخ عااااااا((((( میگفت در مورد خودش بوده -.-
ادامه
سلنا سرمدی , selena_18
سه شنبه 15 بهمن ، 21:21
سیب همراه برگ
خیلی خوب بید مخصوصا i needto lose you to love me
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 15 بهمن ، 21:17
اون موقه که فقد سیب بود؟

لنتی اصن مهتادش رفتم>_<
ادامه
سلنا سرمدی , selena_18
سه شنبه 15 بهمن ، 21:14
ارییی شایدم ما قبل تواریخ
آری
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 15 بهمن ، 21:11
دوره ی دایناسوریان

وای آلبوم رِر سلنارو شنیدی ؟>____<
ادامه
سلنا سرمدی , selena_18
سه شنبه 15 بهمن ، 21:09
اونا فسیل شدن دیه
آی نومث خودم
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 15 بهمن ، 21:07
ولیـ اینا خیلی قدیمین دیگه

آها زیبا و بیوتیفول پسـ
ادامه
سلنا سرمدی , selena_18
سه شنبه 15 بهمن ، 21:03
چیرا چیرا الان 21 ام بهدا تصحیح فرمودم
ادامه
                     ~   بـا موسـ جدیدَم دارَمـ لایکتــون میکنم ^_^     حـِس میکنین؟ ^-^    ~
کامنت بنویسید...
 , dopdopkorea
جمعه 29 آذر ، 16:46
آخیشـ^_^
ادامه
 , angelofvalhalla
پنجشنبه 28 آذر ، 19:39
خواهش میکنم
ادامه
 , dopdopkorea
پنجشنبه 28 آذر ، 19:34
خـاهرزاده ی سیا سوختم ^-^
ادامه
 , msa76
پنجشنبه 28 آذر ، 11:02
*_*
ادامه
 , msa76
پنجشنبه 28 آذر ، 11:01
عخییییی:-x
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 27 آذر ، 20:40
ادامه
امیر حسین , na_amir
چهارشنبه 27 آذر ، 20:40
جهنم؟؟؟
ادامه
امیر حسین , na_amir
چهارشنبه 27 آذر ، 20:39
ای بلا
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 27 آذر ، 20:39
خو *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 27 آذر ، 20:39
واااای ^-^ به جهنـم ^-^
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 27 آذر ، 20:38
اونو کـِ میدونستـم ^-^
ادامه
امیر حسین , na_amir
چهارشنبه 27 آذر ، 20:38
ن حس نمیکنیم
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 27 آذر ، 20:36
اودت ناز *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 27 آذر ، 20:34
بازم هس؟
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 27 آذر ، 20:33
بلی موست ناز
رنگ چراغت ناز
پیسرت ناز
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 27 آذر ، 20:31
برچی میگی بلی ؟ ^-^
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 27 آذر ، 20:30
بلی *-*
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 27 آذر ، 20:29
نـاز ^-^
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 27 آذر ، 20:28
واااای چقد جذاااااااااب
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 27 آذر ، 20:26
الـن با موسم کلیکـ میکنم رنگه چراغمو عوض میکنم ^-^ نگا نگا
ادامه
                    یـِوَخ زِش نباشِ هَمَش مَن پُست شُما نُ پُست ؟ دیگهِ رومـ نمشهِ
کامنت بنویسید...
 , dopdopkorea
یکشنبه 17 آذر ، 20:58
ادامه
 , parisa_tr
جمعه 15 آذر ، 21:52
خدا نکنه چشم
ادامه
 , dopdopkorea
جمعه 15 آذر ، 16:24
گریه نکن ننه فادات *-*
ادامه
 , dopdopkorea
جمعه 15 آذر ، 16:23
عآه عآفرآن پآسر خاله *-*
ادامه
 , parisa_tr
جمعه 15 آذر ، 14:32
نمدونم
ادامه
 , a111213
جمعه 15 آذر ، 12:59
دراسرع وقت پست گذاشتم...
https://www.cloob.com/u/a111213/128550913
ادامه
 , dopdopkorea
جمعه 15 آذر ، 11:32
چـر
ادامه
 , parisa_tr
پنجشنبه 14 آذر ، 23:32
دهواش کن
ادامه
 , dopdopkorea
پنجشنبه 14 آذر ، 16:53
جـون
ادامه
 , parisa_tr
چهارشنبه 13 آذر ، 21:14
نن جون
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 13 آذر ، 21:14
بهونه نیارا
ادامه
 , parisa_tr
چهارشنبه 13 آذر ، 21:13
یکم دیر رسیدی بوخودا
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 13 آذر ، 21:12
از اونموقع ک اینجام همش ولی تو منو حساب ننمودی
ادامه
 , parisa_tr
چهارشنبه 13 آذر ، 21:10
نبودی خو چایی ریختنی
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 13 آذر ، 21:10
بر من کو؟
ادامه
 , parisa_tr
چهارشنبه 13 آذر ، 21:09
ار من براش اورده بودم
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 13 آذر ، 21:08
مطمهنی؟
ادامه
 , parisa_tr
چهارشنبه 13 آذر ، 21:07
چاییشو داش میخورد
ادامه
       , pesare.shad
چهارشنبه 13 آذر ، 21:06
قورتت دیگه چی چی بود؟
ادامه
 , dopdopkorea
چهارشنبه 13 آذر ، 21:05
نح دیگهـ پسره قورت
ادامه