نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
سعید آریا , djsaeed66

سعید آریا

 گاهی سکوت همان دروغ است...کمی شیک تر...روشنفکرانه تر...و با مسئولیت کمتر...!!!
سعید آریا , djsaeed66

سعید آریا

مطالب تصاویر 7

فریاد ها

 گاهی سکوت همان دروغ است...کمی شیک تر...روشنفکرانه تر...و با مسئولیت کمتر...!!!
99
کامنت بنویسید...
 بزن بریم به سرعت برق وباد ........بزن بریم از اینجا....بزن بریم باداباد.....عشقه و داد و بیداد
    کامنت بنویسید...
     میگن شیرین و فرهاد رفتن توی هر یاد...............چون به هم نرسیدن کردن عشقو فریاد
      کامنت بنویسید...