حامد  , character

حامد

 چگونه می توان به تاول های پا گفت که تمامی مسیر طی شده اشتباه بوده است؟
 حامد  , character

حامد

مطالب تصاویر 32

فریاد ها

 چگونه می توان به تاول های پا گفت که تمامی مسیر طی شده اشتباه بوده است؟
99
کامنت بنویسید...
 هرگز به مقصدتان نخواهید رسید اگر بایستید و برای هر سگی که پارس می کند سنگ بیاندازید.
کامنت بنویسید...
 زنده باد دشمن من...
کامنت بنویسید...
 خدایا برای همه چی ازت ممنوووووونم!!!!!!!!!!!!!!!!
کامنت بنویسید...
 گاهی دلم برای خودم تنگ می شود...
کامنت بنویسید...
امین     , a______min
پنجشنبه 3 دی ، 20:16
وقتی دلت برا خودت تنگ میشه یعنی خیلی حرفا ... خعلللی
ادامه
  , raha2765
چهارشنبه 20 آبان ، 12:35
منم ...
ادامه
سمیه  , somaye1362
یکشنبه 30 تیر ، 15:25
خب شاید دوستات زیادن
ادامه
 اگر دانش درثریا هم باشد روزی مردمی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت.
کامنت بنویسید...