غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

 تلخ است ،  همه فکر کنند سرت شلوغ است ،  و تنها خودت بدانی چقدر  تنـــهایی .. .
غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

مطالب تصاویر 15دوستان 219

فریاد ها

 تلخ است ،  همه فکر کنند سرت شلوغ است ،  و تنها خودت بدانی چقدر  تنـــهایی .. .
99
کامنت بنویسید...
 هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضــــــــاوت نکن . . www.azar-homeopathy.ir
کامنت بنویسید...
  کامنت بنویسید...
   کامنت بنویسید...
    کاش یاد بگیریم که برای خالی کردن خودمون.دیگران را لبریز نكنیم
   کامنت بنویسید...
    یک کشتی در حال بارگیری چندین هزار تن جوراب در چین است ، همه با هم دعا کنیم سالم و بموقع برای روز مرد به ایران برسه !!!!!
    کامنت بنویسید...
     دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد ، خویشاوندان ثروتمندش در عزایش گوسفندها سربریدند
    کامنت بنویسید...
    عرفان  , erfan555
    شنبه 12 تیر ، 22:59
    واقعااا امان ازامت مرده پرست
    ادامه
     در دردها دوست را خبر نکردن ، خود نوعی عشق ورزیدن است!
    کامنت بنویسید...
     زمان غارتگر غریبیست ، همه چیز را می برد جز حس دوست داشتن را . . .
    کامنت بنویسید...
    ن ف , badbadake_arezuha
    شنبه 12 شهریور ، 22:00
    من تو را دوست دارم.
    تو دیگری را..
    و دیگری دیگری را...
    و اینگونه است که تنهاییم.
    ادامه
     من رو دعا کنید تا چیزی باشم که خدا می خواد..........
     کامنت بنویسید...