علی غریبه , afict

علی غریبه

 Don't envy those who are  happier than you. Their only difference with  you is they act better !!
علی غریبه , afict

علی غریبه

مطالب

فریاد ها

 Don't envy those who are  happier than you. Their only difference with  you is they act better !!
99
کامنت بنویسید...
علی غریبه , afict
پنجشنبه 17 خرداد ، 19:29
در مورد کسانی که زندگی خوبی دارن قضاوت نکن چون اونا باهات فرق دارن و بلدن چطور زندگی کنن
ادامه
هستی ام , paryjoon24
پنجشنبه 17 خرداد ، 19:01
معنیش چیه?
ادامه
 زندگی شاید آن لبخندی ست. که دریغش کردیم ......
کامنت بنویسید...
هستی ام , paryjoon24
دوشنبه 19 مهر ، 22:33
هر وقت ماهی رو از اب بگیری تازه ست
ادامه
علی غریبه , afict
پنجشنبه 20 خرداد ، 03:39
دیگه خیلی دیره
ادامه
 سقوط تاوان پریدن با بعضی هاست ......
کامنت بنویسید...
علی غریبه , afict
سه شنبه 28 اردیبهشت ، 23:22
Like for you
ادامه
 همیشه دوستی انتخاب کن ک قلبش بزرگ باشه برای اینکه اگه خواستی خودتو تو قلبش جا کنی مجبور نشی خودتو کوچیک کنی! !!!
  کامنت بنویسید...
   وقتی انسان آرامش را در خود نیابد، جستجوی آن در جای دیگر كار بیهوده ای است........
  کامنت بنویسید...
   مشتی خاک بر می دارم شاید این همان نیمه ی گمشده من باشد که خدا یادش رفته است......
   کامنت بنویسید...
    گفتی مگر به خواب ببینی مرا،به خواب!ای بخت من بخواب که این خواب دیدنی ست..........
   کامنت بنویسید...
    حضورم را بر صفحه دلت تیک بزن، من حاضرم، حتی تمام این روزها که تو غایبی!!!!!!!!!!!!
   کامنت بنویسید...
    محبت مثل سکه ای است که اگه افتاد تو قلک دلت دیگه در نمیاد اگه بخوای درش بیاری باید دلت رو بشکنی ..
    کامنت بنویسید...
     منو رها کن از این حس تنهایی تو نرفتی نه، تو هنوزم اینجایی.......................
    کامنت بنویسید...