نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 20

فریاد ها

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
99
3
1
ده ده قورقود , brave_stare
سه شنبه 17 تیر ، 22:49
چه وصف زیبائی ....
ادامه
 بزن بر طبل " بی عاری " که  آنهم عالمی دارد
3
1
ده ده قورقود , brave_stare
سه شنبه 17 تیر ، 22:50
لایکـــــــــ...
ولی نه همیشه ده ده جان !
ادامه
 آن که بار کج به منزل می برد  ....  ناتوان مانده در ره تاوان میدهد
 /   دوستی با مردم دانا نکوست  .... دشمن دانا به از نادان دوست
2
1
ده ده قورقود , brave_stare
پنجشنبه 3 بهمن ، 14:41
لایک
ادامه
 .   بنی آدم اعضای یکدیگرند     که در آفرینش زیک گوهرند          چو عضوی بدرد آورد روزگار     نماند دگر عضوها را قرار         تو کز ..
   .  هرکه منظور خود از غیر خدا می طلبد ، او گدائیست که حاجت زگدا می طلبد
    . چه داروی تلخی است ، وفا داری به خائن ، صداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل
    .   خداوند زحکمت گر ببند دری .... زرحمت گشاید در دیگری
      سعی كن تا جایی كه می توانی از بحث های بیهوده و دردسر آفرین دوری كنی.
    بیایید با یک همت جانانه کمر تورم را جانانه بشکنیم