علیرضا افشار , a1379k

علیرضا افشار

 ما تو گوش کسایی زدیم که شما زنگ خونشونو نزدی فرار کنی
علیرضا افشار , a1379k

علیرضا افشار

مطالب

فریاد ها

 ما تو گوش کسایی زدیم که شما زنگ خونشونو نزدی فرار کنی
99
کامنت بنویسید...
 اگه واسم مهم بودی زیرت خط میکشیدم نه دورت!
کامنت بنویسید...
 غرور من اگر بشکند با تکه هایش شاهرگ زندگی ات را خواهم زد
کامنت بنویسید...
 یه پایان تلخ خیلیییییییییی بهتر از تلخی بی پایانه
کامنت بنویسید...
نفس  , 989nafas
سه شنبه 9 شهریور ، 22:17
لا1
ادامه
 هه دلم گرفته از همه
کامنت بنویسید...
 عشق زهری است با طعم عسل
کامنت بنویسید...
 رسم دورو زمونه عوض شده!!!ساده دل میدهی شکسته پس میگیری
کامنت بنویسید...
 بزرگ ترین درس زندگی این است که گاهی احمق ها درست میگویند.....
کامنت بنویسید...
مجتبی روشنی , mogtaba95
دوشنبه 21 دی ، 15:57
++
ادامه
 اسمت چی بود؟؟می خواهم بن بست های زنــدگی ام را به نـامت کـنم…
کامنت بنویسید...
 ارزش یک بودن را ، فقط هنگام نبودن ، می توان فهمید....
کامنت بنویسید...