میثم مم , 09169953401

میثم مم

 رشته محبت را باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد!!!!!!!!!!
میثم مم , 09169953401

میثم مم

مطالب

فریاد ها

 رشته محبت را باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد!!!!!!!!!!
99
  کامنت بنویسید...
   زندگی یافتن سکه ی ده شاهی در ته جوی خیابان است.....................
   کامنت بنویسید...
    خدایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
    کامنت بنویسید...