سیـد   , edvardo11

سیـد

 شیطان سخت شما را دشمن است شما هم او را دشمن دارید که او سپاهش را برای اغوای شما مهیا ساخته تا همه ما را اهل دوزخ گرداند. (سوره فاطر آیه 6)
سیـد   , edvardo11

سیـد

مطالب تصاویر 61


آخرین تصاویر سیـد 60 تصویر