زیبا ادیبان , ziba_adib

زیبا ادیبان

 از کنایه ها نرنج   این مردم کارشان نیش زدن است ! عمریست به هوای بارانی می گویند : خراب
زیبا ادیبان , ziba_adib

زیبا ادیبان

مطالب
محمدرضا خوشنواز , mmkh83627
سلام
تولدت مبارک
برایت دنیایی به زیبایی
هر آنچه زیبایش می دانی
آرزو می کنم
ادامه
99
محمدرضا خوشنواز , mmkh83627
از چشمانت شنیدم

آنچه را که

لبت سکوت کرد و

قلبت با تپش فریاد نمود...
ادامه
محمدرضا خوشنواز , mmkh83627
کاش دلم شیشه بود ، هدیه می کردم به تو

توی دستت می شکست

میگفتم فدای تو....
ادامه
محمدرضا خوشنواز , mmkh83627
صبـور کدام لحــظه میشود بـا تو بود
سهمگین ست این هـجوم بی پروای ِسـایه ها
نور چشـمانت را از من نگیر
تباه میشـوم در عمق ِاین تاریـک سـرا
ادامه
کامنت بنویسید...
زیبا ادیبان , ziba_adib
جمعه 16 مرداد ، 01:48
بسیار زیبا
ادامه
زیبا ادیبان , ziba_adib
زیبا 3 سال پیش
از کنایه ها نرنج این مردم کارشان نیش زدن است ! عمریست به هوای بارانی می گویند : خراب
کامنت بنویسید...
رها ن , raha.bano
دوشنبه 21 فروردین ، 11:30
زیبا بود ...لایک
ادامه
سعید محمودپور , said.danshjo.arshad.m.g.1988
چهارشنبه 18 اسفند ، 02:15
از کنایه ها نترس گوشی را کن در و گوش دیگر را دروازه...بریز دور برن
ادامه
محمدرضا خوشنواز , mmkh83627
پنجشنبه 8 مرداد ، 23:19
لایک
ادامه
محمدرضا خوشنواز , mmkh83627
لایـق تـو کـسی نـیـسـت جـز آن کـسی کـه

تـو را انـتـخـاب مـیکـنـد نـه امـتحـان

تـو را نگـاه کـنـد نـه ایـنـکه بـبـیـنـد

تـو را حـس کـنـد نـه ایـنـکـه لـمـسـت کـنـد

تـو را بـسـازد نـه ایـنـکه بـسـوزانـد

تـو را بـخـنـدانـد نـه ایـنـکه بـرنـجـانـد

تـو را دوسـت بـدارد و بـدارد!!!
ادامه