پریسا پری , zf8271

پریسا پری

 ...
پریسا پری , zf8271

پریسا پری

مطالب
ذهن زیبای انسان , salamat_zehn
نوشته ذهن برای پریسا 5 سال پیش
دوستت دارم...که برایت مینویسم...

خاطراتت صف کشیده اند !
یکی پس از دیگری …
حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند !
و من …
فرار می کنم
از فکر کردن به تو
مثل رد کردن آهنگی که …
خیلی دوستش دارم... خیلی
ادامه
99
پریسا پری , zf8271
پریسا 5 سال پیش
...