نرم افزار اندروید کلوب
  , yashar_7004

AliReza hoSseini

 ♦مـَشـــتــی ؟ ⇇ﻣـآ ﺭﻭ ﺧــْــــدآ ﻫــَــم ﺩﻭست ﻧَﺪﺍﺭﻩ . . . ⇇ﺗﻮ ﮐِﻪ ﺩﯾﮕــِــه ﺑَﻨﺪَﺷـــــــے نوکَرِتـــَم. . .
  , yashar_7004

AliReza hoSseini

مطالب تصاویر 58
  , yashar_7004
.خدایا قیمتش چند؟

میخواهم اذانت را عوض کنم،پایه ای؟
میخواهم گلدسته های مسجد را کر کنم،
کودک یتیم رامیاورم به جای بلال،دردهایش را فریاد کند از گرسنه ماندن دیشبش،

دخترسرچهار راه رامیاورم که داشت شیشه ماشین حاج آقارو تمیز

میکرد و زیر سنگینی نگاه حاجی داشت له میشد..،..

یا شاید پدر کارگری رو که غروب بادست و جیب خالی برگشت خونه،

یادختر دانشجویی رو که بخاطر فقر انصراف داد،

یا پدری که برای جهیزه ی دخترش کلیه شو فروخت،

یا کودکی که در حسرت غذای خانه ی حاجی مکه رفته است.

یا دستان زحمت کش پسری 10 ساله که غیرتو مردانگیش اجازه ی کار کردن به
مادرش را نمیداد و فقط یه کلمه رو زیر لب زمزمه میکرد بزاااااار بزرگ بشم،،

خدایا با تمام خدایی ات یه چیزی رو فراموش کردی و اونم اینه که بهشت با تمام
عظمت و زیباییش ارزش این همه شکنجه شدن رو نداره…

ساده بگم خدا بهشت نمیخواهیممممم….

بیا اذان را عوض کنیم.گوشمان پرشد از بشتابید،

از رستگاری،ازصراط مستقیم،

راستی خدا کعبه ات زیادی شکوه دارد،

آب طلا میخواهی چکار،پرده خانه ات را نمیفروشی؟

بندگان گرسنه را سیر کنیم،… خدا پایه ای…؟
ادامه
99