نرم افزار اندروید کلوب
جمشید جمشیدیان استرآبادی , yaranman

جمشید جمشیدیان استرآبادی

 باین نتیجه رسیدم که در قاموس هیچیک از سیاسیون کشور , چیزی بنام حق , ملاک نیست ! فقط درصورتی که حق با منافع آنها سازگار باشد گاهی گفته میشود
جمشید جمشیدیان استرآبادی , yaranman

جمشید جمشیدیان استرآبادی

مطالب
جمشید جمشیدیان استرآبادی , yaranman
سخن دان پرورده پیر کهن
بیندیشد، آن گه بگوید سخن
مزن بی تأمل به گفتار دم
نکوگوی، اگر دیرگویی چه غم
سعدی
ادامه
99
کامنت بنویسید...
صغری رنجبر , fsoqrah
سه شنبه 29 دی ، 06:47
ادامه
مریم صالحی , maryamaniss
دوشنبه 14 دی ، 04:17
عالی
ادامه