سحر جون , why_sahar

سحر جون

 عیدتون مبارک عزیزان .....
سحر جون , why_sahar

سحر جون

مطالب
سحر جون , why_sahar
سحر 6 سال پیش
99
  , hellboy2014
یه بار واسم نامه رسید بعد نامه رو باز کردم

و هرچی منتظر شدم مثل تو فیلما نویسنده ی نامه

با صدای خودش نامه رو واسم بخونه نخوند !

لحظه ی سختی بود تمام باورهام فروریخت
ادامه
سحر جون , why_sahar
سحر 6 سال پیش
ازچرخش این روزگار سیر شده ام از روز و شبم خسته دلگیر شده ام چرا مرگ مرا نمیگیرد در آغوش به خیالش جوانم به خدا پیر شده ام
کامنت بنویسید...
سحر جون , why_sahar
سحر 6 سال پیش
silllllllllllllllllllllllllllllllllllam