نرم افزار اندروید کلوب
طاهره  , ttahere65

طاهره

 مراقب ادمهایی که دوسشون دارید باشید۹۹،۳،۳
طاهره  , ttahere65

طاهره

مطالبدوستان 37
طاهره  , ttahere65
دل نوشته های دو عاشق 3 سال پیش
ادامه
99
طاهره  , ttahere65
امسال سال عجیبی بود اول سال باایام فاطمیه شروع شد اخرسال هم با فاطمیه تموم میشه....
خدایا بحق پهلوی شکسته حضرت فاطمه بحق ناله های دل حضرت زهرا بحق امام زمان هرکسی هرجای دنیا دلش شکسته چشماش خیس شدو ازته قلبش صدات زد وتنها امیدش به یاری تویه دست نیاز به سوی تو بلند کرده دست خالی برش نگردون
ادامه
طاهره  , ttahere65
تقدیم به متاهیلن :

اگر دنیای همسرت آنقدرکوچک است که
از گفتن دوستت دارم خجالت میکشد...
تو دنیایت را آنقدر بزرگ کن که
دنیای اوپراز«دوستت دارم»های تو شود..
اگردنیای همسرت آنقدر کوچک است که
وقتی خشمگین میشود،
زبان به ناسزا ودرشت گویی میگشاید...
تو دنیایت راآنقدر بزرگ کن که،
صبرو سکوتت رفیق لحظه های او باشد...
اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است که،
شبها وقتی به خانه برمیگرد،
کوله باری از گله مندی و خستگیش سهم تو میشود...
تودنیایت راآنقدر بزرگ کن که
آرامش ولبخند سهم اوباشد...
اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است که،
باقضاوت های نابجا دلت رامیشکند...
تودنیایت را آنقدر بزرگ کن که،
گذشت وبخشش تو برایش،
راهی به سوی سعادت باز کند
زندگی راسخت نگیر،
دوست داشتن آنقدرسخت نیست که،
زیربارش شانه خالی کنی...
اوکه نباشد، هیچ مرافعه و کشمکشی هم نیست..
اماخانه چنان خالی میشود و
دلت چنان رنگ تنهایی میگیرد...
دوست داشتن سخت نیست،
اگر تعهد ومهربانی را یاد بگیرد.
ادامه