انتشارات   ثوره , thoureh

انتشارات ثوره

انتشارات   ثوره , thoureh

انتشارات ثوره

مطالب
انتشارات   ثوره , thoureh
کتاب «اقتصاد بالینی و عدالت اجتماعی» از انتشارات ثوره منتشر شد...
نویسنده: جفری ساکس
مترجم: ثوره افتخارزاده
http://www.thoureh.ir/book discription/44.html
ادامه
99
انتشارات   ثوره , thoureh
مقدمه ای بر توسعه پایدار

نویسنده: جفری ساکس
مترجم: ثوره افتخارزاده
ادامه
انتشارات   ثوره , thoureh
تاریخ نماز در اسلام

نویسنده: جواد علی
مترجم: دکتر محمودرضا افتخارزاده

ادامه
انتشارات   ثوره , thoureh
مبانی و سیر تاریخی عرفان ایرانی

نویسنده: ابراهیم الدسوقی شتا
مترجم: دکتر محمودرضا افتخارزاده

ادامه
انتشارات   ثوره , thoureh
بازخوانی رباعیات حکیم عمر خیام
فروفکنی پرده های تیره و تار از تارک زیبای زندگی

نویسنده: دکتر محمودرضا افتخارزاده
تعداد صفحات : 112 صفحه
قطع: رقعی
ادامه
انتشارات   ثوره , thoureh
اوضاع علمی فرهنگی اجتماعی
ایران در روزگار پهلوی

نویسنده: دکتر عبدالرحمن بدوی
مترجم: دکتر محمودرضا افتخارزاده
تعداد صفحات : 214
قطع: رقعی
ادامه