نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
تارا  , tara_fam

تارا

  ناگهان دلت می گیرد از فاصله آنجه می خواستی وآنجه هستی...
تارا  , tara_fam

تارا

مطالب
تارا  , tara_fam
ادامه
99
63
5
16
تارا  , tara_fam
ادامه
43
9
11
تارا  , tara_fam
ادامه
57
11
10
تارا  , tara_fam
ادامه
82
5
22
تارا  , tara_fam
ادامه
61
11
20
تارا  , tara_fam
عیلام: انشان
ماد: هگمتانه (همدان)
هخامنشیان: شوش | پاسارگاد
اشکانیان: دامغان | اشک‌آباد | تیسفون
ساسانیان: تیسفون
طاهریان: بخارا | نیشابور | مرو
صفاریان: زرنج
سامانیان: بخارا
علویان: طبرستان
زیاریان: اصفهان
بوییان: همدان | ری | شیراز
غزنویان: غزنین
سلجوقیان: نیشابور | اصفهان
خوارزمشاهیان: سمرقند | گرگانج
ایلخانیان: مراغه | تبریز | سلطانیه
تیموریان: سمرقند | هرات
صفویان: اردبیل | تبریز | قزوین | اصفهان | ساری
افشاریان: مشهد
زندیان: شیراز | کرمان
قاجاریان: ساری | تهران
پهلوی: تهران
جمهوری اسلامی ایران : تهران

http://1.irartesh.ir/dl/uploads/حسنعلی ابراهیمی سعید/155206979889271.jpg

ادامه
تارا  , tara_fam
دو نقاشی، از یک فرد، با 13 سال فاصله...
استعدادهای ما از همان ابتدا کامل نیستند؛ بلکه برای شکوفا شدن نیاز به تلاش و زمان دارند!
ادامه
97
7
26