نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
تارا  , tara_fam

تارا

  ناگهان دلت می گیرد از فاصله آنجه می خواستی وآنجه هستی...
تارا  , tara_fam

تارا

مطالب
تارا  , tara_fam
تارا 7 سال پیش
گریستم ک خدایا چ حقه زد شیطان * ک هر چه یار موافق ز دور من برمید* ندارسید ک من شمع خلوت خود را * حریف بزم رقیبان نمیتوانم دید
99
21
2
سمیه   , somayeh_27
دوشنبه 15 مرداد ، 08:07
* * *
ادامه
زیر سایه آقاست ماجده  , saqgha
چهارشنبه 4 اسفند ، 07:37
++++عالی
ادامه