نرم افزار اندروید کلوب
بهزاد شفاعتی , shafa

بهزاد شفاعتی

 حماقت جزء حقوق حقه شماست اما لازم نیست دائما ازش استفاده کنید!!
بهزاد شفاعتی , shafa

بهزاد شفاعتی

مطالب تصاویر 6
بهزاد شفاعتی , shafa
“نزدیک شدن به مرز پنجاه سالگی معایب و محاسنی داره ، حروف رو از نزدیک نمیبینی ولی احمقها رو از دور تشخیص میدی “
ادامه
99