بهزاد شفاعتی , shafa

بهزاد شفاعتی

 حماقت جزء حقوق حقه شماست اما لازم نیست دائما ازش استفاده کنید!!
بهزاد شفاعتی , shafa

بهزاد شفاعتی

مطالب تصاویر 6
بهزاد شفاعتی , shafa
یعنی عمرا بتونی اشبتاه رو پیدا کنی!!! تو رو خدا فقط رو پست مجدد کلیک کن..

اشبتاه عکس رو اصلا امکان نداره پیدا کنی عکس چیه؟؟!!
هرکی پاسخ درست بده=100.000 کوروب جایزه برنده میبره بدونه چون و چرا ...

ادامه
99
1381
3168
816