مریم ستوده , setayesh358

مریم ستوده

 شاید تو سکوت میان کلامم باشی دیده نمی شوی اما من تو را احساس میکنم ! شاید تو هیاهوی قلبم باشی شنیده نمی شوی اما من تو را نفس می کشم !
مریم ستوده , setayesh358

مریم ستوده

مطالب
مریم ستوده , setayesh358
مریم 9 سال پیش
در مدرسه زندگی در کلاس دنیا ، سر زنگ املا ، یادمان باشد برای محبت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود . . .
99
مریم ستوده , setayesh358
مریم 9 سال پیش
فرصتی بسیار کوتاه به ما داده اند تا سر زنده باشیم، تا ترانه ای زیبا بخوانیم، و فرصت به پایان خواهد رسید.
  کامنت بنویسید...
  علی علوی , siavash1394
  چهارشنبه 9 آبان ، 12:56
  کو؟؟؟
  کو؟؟؟
  ادامه