من نه منم , senator_mg

من نه منم

 ملکا مها نگارا صنما بتا بهار♡♡♡متحیرم، ندانم که تو خود چه نام داری
من نه منم , senator_mg

من نه منم

مطالب
من نه منم , senator_mg
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

هوادارانِ کویش را چو جانِ خویشتن دارم

صفای خلوتِ خاطر از آن شمعِ چِگِل جویم

فروغِ چشم و نور دل از آن ماهِ خُتَن دارم

به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل

چه فکر از خُبث بدگویان میانِ انجمن دارم

مرا در خانه سروی هست کاندر سایۀ قدش

فراغ از سرو بستانی و شمشادِ چمن دارم

گَرَم صد لشکر از خوبان به قصدِ دل کمین سازند

بحمد الله و المنه بُتی لشکرشِکن دارم

سِزَد کز خاتم لعلش زَنَم لافِ سلیمانی

چو اسمِ اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم

الا ای پیر فرزانه مکن مَنعَم زِ میخانه

که من در ترکِ پیمانه دلی پیمان شکن دارم

خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بَر هَم نِه

که من با لَعل خاموشش نهانی صد سخن دارم

چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمدالله

نه میلِ لاله و نسرین نه برگِ نسترن دارم

به رِندی شُهره شد حافظ میاِن همدمان لیکن

چه غم دارم که درعالم قوام الدین حسن دارم

ادامه
99
3
1
1
منم منم , tanha_mg_1090
دوشنبه 3 مهر ، 22:39
عالیست.
ادامه