نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
سعید   , saeedfanar

سعید

 ایستادن کسی که زمینش زده اند از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند زیباتر است . . .
سعید   , saeedfanar

سعید

مطالب تصاویر 109
سعید   , saeedfanar
سعید 12 سال پیش
آیا در این دنیا کسی هست بفهمد که در این لحظه چه می کشم ؟چه حالی دارم؟چقدر زنده نبودن خوب است "خوب خوب خوب"
99