سعید باغچیقی , saeed_chighi

سعید باغچیقی

  ما یک ملت پر مدعا هستیم که فقط توو ترافیک پشت همیم و دیگر هیچچچ!!!
سعید باغچیقی , saeed_chighi

سعید باغچیقی

مطالب
سعید باغچیقی , saeed_chighi
‏بعضی ها تو وقت آزادشون باهات حرف میزنن و
بعضی هم وقتشون رو آزاد میکنن که باهات حرف بزنن
انتخاب با شما..
ادامه
99
سعید باغچیقی , saeed_chighi
توبه شکسته ام من باده ی نابم دهید
مست و خمارم امشب جام شرابم دهید
پیچش گیسوی تو خمره ی میخانه است
خمره به در می زنم تا که جوابم دهید
ادامه
کامنت بنویسید...
 پَـــروآنــه  , a.zadi
جمعه 6 مهر ، 01:18
+++
ادامه
خیراندیش  , elezabt2014
سه شنبه 30 مرداد ، 11:04
+++++++
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
یکشنبه 14 مرداد ، 21:24
لایک
ادامه
سعید باغچیقی , saeed_chighi
ماجراى پدرى كه از پسرش ناامید میشود و پسر پس از سالها حاكم شده و پدر را فرا میخواند:

پدری با پسری گفت به قهر
که تو آدم نشوی جان پدر

حیف از آن عمر که ای بی سر و پا
در پی تربیتت کردم سر

دل فرزند از این حرف شکست
بی خبر از پدرش کرد سفر

رنج بسیار کشید و پس از آن
زندگی گشت به کامش چو شکر

عاقبت شوکت والایی یافت
حاکم شهر شد و صاحب زر

چند روزی بگذشت و پس از آن
امر فرمود به احضار پدر

پدرش آمد از راه دراز
نزد حاکم شد و بشناخت پسر

پسر از غایت خودخواهی و کبر
نظر افگند به سراپای پدر

گفت گفتی که تو آدم نشوی
تو کنون حشمت و جاهم بنگر

پیر خندید و سرش داد تکان
گفت این نکته برون شد از در

من نگفتم که تو حاکم نشوی
گفتم آدم نشوی جان پدر

عبدالرحمن جامی
ادامه
کامنت بنویسید...
خیراندیش  , elezabt2014
سه شنبه 30 مرداد ، 11:20
+++++
ادامه
سعید باغچیقی , saeed_chighi
‏عزم آن دارم
که امشب نیم مست
پای کوبان
کوزه ی دردی به دست
سر به بازار قلندر در نهم
پس به یک
ساعت
ببازم
هر چه هست

عطار نیشابوری
ادامه
کامنت بنویسید...
خیراندیش  , elezabt2014
سه شنبه 30 مرداد ، 11:52
+++++++
ادامه
سیمرغ  , yasnaspar
یکشنبه 14 مرداد ، 21:36
عالی بود
ادامه
محمود حیدری , mahmoodheidari7
یکشنبه 14 مرداد ، 21:25
لایک
ادامه