نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
سكوت واسه چی , sabzali16

سكوت واسه چی

سكوت واسه چی , sabzali16

سكوت واسه چی

مطالب
سكوت واسه چی , sabzali16

ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ،
ﺷﻮﺧﯽ ﺳﺮﺵ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ!
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺁﺩﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻡ!
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ،
ﭼﻮﺑﯽ ﺍﻡ ...

" ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻟﻄﯿﻔﯽ "
ادامه
99
کامنت بنویسید...
ابراهیم مهرعلی , azadh68mehrali
سه شنبه 24 فروردین ، 17:56
حالا دلتنگ کی هستی
ادامه
مینا مـــــــ ــــی نآیی , mina860
چهارشنبه 4 فروردین ، 19:15
like
ادامه
شیدا   , sheida_fe
پنجشنبه 27 اسفند ، 18:07
عالی بود،،،،
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ،
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﭘﺪﺭ ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ،
ﯾﮏ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ،
ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ،
ﯾﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺍﺭﺩ،
ﻭ ﯾﺎ ﺁﺩﻡ ﮔﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺑﺎﺩ ﺗﻮﯼ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ،
ﺧﺐ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺩﻣﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ...
ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻓﻌﻼً ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺸﻮﻡ،
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!

" ﺷﻞ ﺳﻴﻠﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻳﻦ "
ادامه
کامنت بنویسید...
کل مشدی شاکو احمدی گذشته حال اینده , sabr25
سه شنبه 7 اردیبهشت ، 23:49
عالی
ادامه
 , kokabe
سه شنبه 31 فروردین ، 00:17
جالب بود
ادامه
 , amirali_elm
چهارشنبه 11 فروردین ، 12:53
بهتره بزرگ نشم
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16
ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ...
ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻧﮕﻔﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ
ﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ
ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩ
ﮔﻔﺘﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺷﻨﯿﺪ..
ﺭﻧﺠﺶ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩ
ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

" ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺭﻭﺷﻦ "
ادامه
کامنت بنویسید...
مارال , m.h.teh
سه شنبه 10 فروردین ، 11:30
عالییییییییییی بود
ادامه
مینا مـــــــ ــــی نآیی , mina860
چهارشنبه 4 فروردین ، 19:16
like
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16

لعنت به رفتنت که قشنگ می روی....
ادامه
کامنت بنویسید...
مینا مـــــــ ــــی نآیی , mina860
چهارشنبه 4 فروردین ، 19:16
like
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16
دوشنبه 17 اسفند ، 01:41
تشکر از تک تک شما دوستان....ممنونم
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16

ﮐﺎﺵ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﺍﺷﺖ
ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ!
ﮐﺎﺵ ﺭﻭﯼ ﺩﻫﺎﻧﻤﺎﻥ ﮐﻨﺘﻮﺭﯼ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻭ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﯾﺨﺘﯿﻢ
ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭﯾﻢ ﻣﺮﺩﻡ!
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ
ﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞِ ﮔﻞِ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵِ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ!

" ﺷﻤﺲ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩﯼ "
ادامه
کامنت بنویسید...
 , kokabe
سه شنبه 31 فروردین ، 00:18
++++
ادامه
مارال , m.h.teh
سه شنبه 10 فروردین ، 11:30
عالییییییییییییییی
ادامه
 , amirali_elm
چهارشنبه 19 اسفند ، 20:35
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16

تا عاقلان بخواهند راهی برای خندیدن بیابند؛
دیوانه ها هزار بار خندیده اند...!!!

روزگارتان دیوانه وار...
ادامه
کامنت بنویسید...
نسیم سحری , nasimsahari287
پنجشنبه 27 اسفند ، 19:52
خخخخخ آفرین
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16
هرکسی از ظن خود شد یار من....
ادامه
کامنت بنویسید...
بهزاد بهزاد , behzaaaaaaad
پنجشنبه 27 اسفند ، 12:49
این جهان کوه است و فعل ما ندا ...
ادامه
مینا امینی , labkhand44
یکشنبه 16 اسفند ، 14:51
like
ادامه
مینا مـــــــ ــــی نآیی , mina860
جمعه 14 اسفند ، 23:25
➸♥➸♥ ʟʟℓḯḯ☤ḱḱḱε℮ℯ ♥➸♥➸.
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16
نمی ﺩﺍﻧﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﺩﺭﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ،
ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯽ ﭘﺮﺩﻩ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﯾﺎ ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﮑﺮﺩﻥِ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ،
ﺩﺭ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺗﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ . ! . .

" ﭘﻞ ﺍﺳﺘﺮ "

ادامه
کامنت بنویسید...
مینا امینی , labkhand44
یکشنبه 16 اسفند ، 14:51
besyar ziba
ادامه
شیدا   , sheida_fe
دوشنبه 10 اسفند ، 22:07
آخ از درد نگوووووووو.......
ادامه
مهرگان , maloos222
دوشنبه 10 اسفند ، 20:17
like
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16
ﮔﻔﺖ :
ﺑﯽ ﻣﻌـﺮﻓﺖ ! ﭼﻪ ﺟـﻮﺭﯼ ﻋﻮﺍﻃــﻒ ﻭ ﺧﺎﻃـــﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﻗــﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﯼ ؟
ﻫﺴﺘـــﻪ ﯼ ﺁﻟﺒــــﺎﻟﻮ ﮐﻪ ﻧﺒـــﻮﺩ !

"ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻓﯽ "

ادامه
کامنت بنویسید...
مینا امینی , labkhand44
یکشنبه 16 اسفند ، 15:01
zibast
ادامه
سولماز ادیب , cupid_vector
پنجشنبه 13 اسفند ، 20:14
: (
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16
پنجشنبه 6 اسفند ، 21:01
<3
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16
ﺗﻨﺪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﯼ ﻗﺮﺍﺿﻪ ﺍﯼ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻨﭽﺮ ﺑﻮﺩ ...

ادامه
کامنت بنویسید...
 , amirali_elm
چهارشنبه 19 اسفند ، 20:36
خیلی قشنگ
ادامه
مینا امینی , labkhand44
یکشنبه 16 اسفند ، 15:00
zibast
ادامه
مهتاب ن , mahnaz_nayebzadeh
شنبه 8 اسفند ، 16:36
نه نیازی به دوچرخه نبود ؛
خیال می کردم خودم تند تر می رسم ،
تمام این کوچه ها را یک سره می دویدم ،
هنوز هم دویدن را دوست دارم ،
فقط حالا نمی دانم چرا گاهی وسط کوچه ای ناگهان می ایستم و از خودم می پرسم ؛
می خواهم به کجا برسم....
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16
ﺍﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻡ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻛﻨﯽ، ﻏﺼّﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯼ،ﻭﻟﯽ ﺧﻴﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ. .
ﺍﻣّﺎ ﺟﺪﺍﻳﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ، ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺪ، ﻳﻚ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ. .
ﺫﻫﻦ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫِﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﻳﻚ ﺫﺭﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻮﺩ ...
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑِﺮﻭﯼ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ !...

" ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻭﻓﯽ "

ادامه
کامنت بنویسید...
سكوت واسه چی , sabzali16
جمعه 27 فروردین ، 02:20
ادامه
 , kokabe
پنجشنبه 26 فروردین ، 20:00
اره خداحافظی نکردن خیلی بده
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16

در هر صد نفر یک نفر ارزش آن را دارد که با او بحث کنی.بگذار دیگران هرچه دوست دارند بگویند، زیرا هرکسی آزاد است که احمق باشد...

" آرتور شوپنهاور "
ادامه
کامنت بنویسید...
بهزاد بهزاد , behzaaaaaaad
پنجشنبه 27 اسفند ، 12:51
از هزاران یک نفر اهل دلند
ما بقی تندیسی از آب و گلند ...
ادامه
مینا مـــــــ ــــی نآیی , mina860
پنجشنبه 6 اسفند ، 19:27
➸♥➸♥ ʟʟℓḯḯ☤ḱḱḱε℮ℯ ♥➸♥➸.
ادامه
شیدا   , sheida_fe
دوشنبه 26 بهمن ، 13:44
موافقممممم....
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16
ﺑﻼﺧﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ،
ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ
ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻤﯿﺮﯼ...

" ﮐﻨﺰﺍﺑﻮﺭﻭ ﺍﻭﺋﻪ "
ادامه
کامنت بنویسید...
امیر رضا , player62
پنجشنبه 19 فروردین ، 14:19
movafegham shadid
ادامه
صدف دختردریا , sadaf49
جمعه 30 بهمن ، 13:40
زیبا
ادامه
مهرگان , maloos222
دوشنبه 26 بهمن ، 15:48
like
ادامه
سكوت واسه چی , sabzali16
ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
ﺯﻥ ﺳﺎﮐﺖ،
ﯾﺎ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ
ﯾﺎ ﺁﺗﺶ ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ...

" لیلا ﻫﮋﯾﺮ "
ادامه
کامنت بنویسید...
لیلی کیان , leyliarshiyan
شنبه 6 شهریور ، 21:29
دقیقققققققققققققققققققققققققققققاااااااااااااااااا
ادامه
فتو مخلص , ab23d12
شنبه 1 اسفند ، 21:10
20+20000000000000000000000
ادامه
منصور وطن دوست , mansour_1
جمعه 30 بهمن ، 17:50
عالی..
ادامه