زانیار ر , roudy138

زانیار ر

      مسافری که عاشق صدای پایش باشد، خسته نمی شود.
زانیار ر , roudy138

زانیار ر

مطالب
زانیار ر , roudy138
بچه های کردستان 4 سال پیش
ادامه
99
زانیار ر , roudy138
کاریکاتور فیروزه مظفری
ادامه
زانیار ر , roudy138
ادامه
زانیار ر , roudy138
ادامه
زانیار ر , roudy138
تصویر آلبوم از الو دکتر 4 سال پیش

زانیار ر , roudy138
جمعیت روستایی کردستان رو به کاهش گذاشت
... کل روستاهای کردستان یک هزار و 889 مورد است که 187 روستا خالی از سکنه و یک هزار و 702 روستا دارای سکنه است و در یک هزار و 182 روستا نیز دهیاری فعال است. مهم‌ترین مشکلات روستاهای کردستان عبارتند از بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی، تامین آب شرب، پایین بودن شاخص بهسازی و اجرای طرح هادی، اجرای شبکه فاضلاب و اشتغال روستایی ...
ادامه