رضا بهشتی  , reza_bz

رضا بهشتی

 علی حقه حق با علیه ...
رضا بهشتی  , reza_bz

رضا بهشتی

مطالب
رضا بهشتی  , reza_bz
خدای منان را بر این نعمت بزرگ سپاس می‌گویم و در مقابل عظمت شما ملت صبور سر تعظیم فرود می‌آورم.این سربلندی و پیروزی بر شما مبارک باد.
ملت شریف ایران،
می‌دانم در طول سال‌های تحریم و فشار، بر شما چه گذشته است. اما اکنون که زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد ایران گسسته شده و عزت و استقلال کشور نمایان گشته است، اکنون زمان ساختن و بالیدن است. شما ملت، با صبر و متانت و سربلندی، تحریم را پشت سر گذاشتید. امروز دورانِ گذار از تحریم به توسعه است که نیاز به کار، ابتکار و سرمایه‌گذاری و استفاده از فرصت جدید از سوی همگان به‌ویژه جوانان عزیز دارد.
ادامه
99
136
185
44