نرم افزار اندروید کلوب
رضا پیراسته , reza998

رضا پیراسته

 عید همگی مبارک ... سال خوبی باشه براتون
رضا پیراسته , reza998

رضا پیراسته

مطالب
رضا پیراسته , reza998
رضا 2 ماه پیش
عید همگی مبارک ... سال خوبی باشه براتون
99
رضا پیراسته , reza998
رضا 6 ماه پیش
هر انسانی جائز الخطاست ، ولی هر خطایی جائز العفو نیس...!
رضا پیراسته , reza998
رضا 6 ماه پیش
زندگی واقعی یعنی اونجوری که دوست داری بگذرونی ، نه اونجوری که مجبوری!
کامنت بنویسید...
  , aakngtpoxy
جمعه 29 آذر ، 01:57
هوم
ادامه
رضا پیراسته , reza998
از حسود بیشتر از دشمنت بترس

آتش دشمنی ها سرد میشه

ولی شعله حسادت هرگز...!
ادامه
رضا پیراسته , reza998
رضا 6 ماه پیش
میتونی 99 تا کار برای کسی انجام بدی و تنها چیزی که یادش میاد همون یک کاریه که نکردی...!
رضا پیراسته , reza998
ﭼﺮﺍ ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺳﻠﻄﺎﻥ_ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ؟!

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺑﺪﻥ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ی ﮔﻮﺭﯾﻞ،
ﻧﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺯﻭی ﺧﺮﺱ،
ﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻠﻨﮓ،
ﻧﻪ ﺧﯿﺰ ﺁﻫﻮ،
ﻧﻪ ﺩﺭﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﮒ،
ﻧﻪ ﺷﮑﻤﺒﺎﺭﮔﯽ ﮐﻔﺘﺎﺭ،
ﻧﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺭﻭﺑﺎﻩ
ﻭ ﻧﻪ....... را دارد.

ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ
"ﺷﯿﺮ" ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟!

ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﻟﯿﻞ #ﺧﺼﺎﯾﺺ_ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﻄﺎﻥ_ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ

ﺯﯾﺮﺍ
ﺷﯿﺮ ﺗﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﮑﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
‏( ﺩﺭﻧﺪﻩ_ﺧﻮ_ﻧﯿﺴﺖ)

ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﯿﺎﺯﺵ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯﺵ
‏( ﻃﻤﺎﻉ_ﻧﯿﺴﺖ)

ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﯿﺪ ﺍﻧﺘﺤﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ
( ﺿﻌﯿﻒ_ﮐﺶ_ﻧﯿﺴﺖ)

ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ انتخاﺏ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
‏( ﺭﺣﻢ_شفقت_ﺩﺍﺭﺩ‏)

ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ
‏( ﺍﺯ_ﺧﻮﺩ_ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ_ﺩﺍﺭﺩ)

ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭد
( ﺑﻠﻨﺪ_ﻧﻈﺮ ﻭ ﺳﻔﺮﻩ_ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ)

ﻭ در ﺁﺧﺮ

ﺑﻮﻗﺖ ﮐﻬﻮلت ﻭ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ....

ازین روست که می گویند :
همیشه ﺷﯿﺮ_مرد ﺑﺎﺷﯿﺪ
ادامه
رضا پیراسته , reza998
تار عنکبوت بسته اینجا ...
:))
ادامه
کامنت بنویسید...
جواد  , javad_s...
سه شنبه 19 بهمن ، 23:01
خخخخخخ بعلی
ادامه
رضا پیراسته , reza998
رضا 4 سال پیش
آنچنان زی که بمیری ; برهی .... نه چنان زی که بمیری ; برهند...
کامنت بنویسید...
رضا پیراسته , reza998
شنبه 2 مرداد ، 17:27
ادامه
جواد  , javad_s...
پنجشنبه 31 تیر ، 00:20
هییییییییی یادش بخیر
ادامه
رضا پیراسته , reza998
دوشنبه 21 تیر ، 17:42
یادش بخیر اون قدیم قدیما لایک میکردن
ادامه