نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
رضا خ , reza1328

رضا خ

 آتش عشق تودرجان من است   عاشقی معنای ایمان من است.کی به آرامی صدایم می کنی    ازغم دوری رهایم می کنی
رضا خ , reza1328

رضا خ

مطالبدوستان 74
رضا خ , reza1328
در موردِ چیزهایی که
ضروری نیست بدانی،
هر قدر کمتر بدانی، همان قدر
کمتر دلت به درد می‌آید،
همان قدر کمتر عذاب می‌کشی،
این طوری که به قضیه نگاه کنی،

نادانی آن قدر‌ها هم بد نیست...!
ادامه
99
رضا خ , reza1328
انعکاس چیزی باش که میخواهی در دیگران ببینی. اگر عشق میخواهی، عشق بورز. اگر صداقت میخواهی، راستگو باش. و اگر احترام میخواهی، احترام بذار
ادامه
رضا خ , reza1328
زندگى قانون باورها و لیاقت هاست

دوست من همیشه باور داشته باش

لایق بهترین ها هستى
ادامه
رضا خ , reza1328
دوستی خالص ترین عشق است.
دوستی والاترین صورت عشق است.
جایی که چیزی نمی خواهی ....
شرطی قائل نمیشوی....
جایی که ایثار کردن عین لذت است.
ادامه
رضا خ , reza1328
تا زمانی که زنده هستی، زندگی کن
اگر زندگی را در حد کمال درک کنی، وحشت مرگ از بین میرود. اگر کسی در زمان مناسب زندگی نکند، در زمان مناسب هم نمیمیرد!

وقتی نیچه گریست
#اروین_د_یالوم
ادامه