رامین شفیعی , ramin4183

رامین شفیعی

 I try to be myself
رامین شفیعی , ramin4183

رامین شفیعی

مطالب
رامین شفیعی , ramin4183
مردم عوض شدن،
زمونه عوض شده،
میدونی؟ این روزها،
وقتی با یه نفر دست میدی،
بعدش باید انگشتات رو هم بشماری و ببینی که هر ۵ تا رو پس گرفتی یا نه!
ادامه
99
رامین شفیعی , ramin4183
معذرت خواهی ؛همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی، و حق با یکی دیگه است ....معذرت خواهی ؛یعنی اون رابطه شاید بیشتر از غرورت برات ارزش داشته
ادامه
رامین شفیعی , ramin4183
رامین 6 سال پیش
I try to be myself
رامین شفیعی , ramin4183
رامین 6 سال پیش
دوست، تقدیر گریزناپذیر ما نیست. برادر ، خواهر ، پسر خاله و دختر عمو نیست که آش کشک خاله باشد. دوستی انتخاب است. انتخابی دو طرفه که حد و مرز