نرم افزار اندروید کلوب
سیّد ول گرد حسینی   , radarz

سیّد ول گرد حسینی

 «بیدل از بی نشان چه جوید باز»
سیّد ول گرد حسینی   , radarz

سیّد ول گرد حسینی

مطالب تصاویر 29
سیّد ول گرد حسینی   , radarz
ﺩﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻭﺭﺯﯼ ﮐﻨﺪ ﺭﺍ ... ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮﻡ ﮐﻨﺪ.
99
سیّد ول گرد حسینی   , radarz
می‌توان گفت نفرت، نفرت می‌آورد و جهانی که در آن بر نفرت دامن زنند چنان آکنده از زد و خورد و مجادله خواهد شد که هیچ‌کس نمی‌تواند از لذت یک زندگی خوب بهره‌مند گردد.
ادامه
1
سیّد ول گرد حسینی   , radarz
زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به 18 سالگی می رسیدیم.
ادامه
1
سیّد ول گرد حسینی   , radarz
3 سال پیش
تنها چیزی که ما ازش میترسیم، ترس از خودِ ترس است…
ادامه
سیّد ول گرد حسینی   , radarz
در کشور عشق جای آسایش نیست/آنجا همه کاهش است،افزایش نیست بی درد و الم توقع درمان نیست/بی جرم و گنه امید بخشایش نیست
سیّد ول گرد حسینی   , radarz
در کشور عشق جای آسایش نیست/آنجا همه کاهش است،افزایش نیست
بی درد و الم توقع درمان نیست/بی جرم و گنه امید بخشایش نیست
ادامه
سیّد ول گرد حسینی   , radarz
سیّد ول گرد حسینی اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
نام : سیّد

سیّد ول گرد حسینی   , radarz
که این عمر طی نمودیم اندر امـــــــــــــــــــــــــــیدواری