نرم افزار اندروید کلوب
 , parisa_tr

AYIYA Chanbaek

 با سامانه ی lms تخت خواب را به کلاس ببرید
 , parisa_tr

AYIYA Chanbaek

مطالبدوستان 37
 , shabnam76
AYIYA Chanbaek در این تصویر برچسب خورده است. 3 سال پیش
 , parisa_tr
AYIYA Chanbaek 3 سال پیش
چند ساعت دیگه یدونه میگه پیلیکس بعد دیری دیری ری دیری دی ری ری همه روبوسی اینا و عیدتون هپارک
99
17
9
 , parisa_tr
شنبه 5 فروردین ، 11:35
ددی میخواسم بنویسم شاپاراخس ولی پیلیکس تلفظش فک کردم برا شما ها راحتتر باشه

ممنان مهری همچنانان
ادامه
 , shabnam76
جمعه 4 فروردین ، 00:15
پیلیكس !!
ادامه
 , parisa_tr
زیادے تحویلش گرفتیم
این میمون زشت ۹۵ را۔۔۔
کجاے تو مبارک بود لعنتے؟؟؟
قرار بود آدم ھا بہم برسند۔۔۔ نہ با قطار!
قرار بود علے ھمیشہ معلم باشد نہ زیرِ خاک!
با چہ روے امسال ذوق کنیم از دیدن کلاہ قرمزے مادر مردہ؟
اصلا شما بگوئید اذان اولین روزِ سال را چہ کسے میخواند؟ موذن زادہ یا دیگرے؟
دلم گرفتہ از سربازانے کہ حسرت کت وشلوار دامادے را بہ دل مادرانشان گذاشتند۔۔۔
دلم گرفتہ از حسنے کہ دیگر جوھرچے نیست و از دکتر یداللہے کہ دیروز خودش گفت بعضے مرگ ھا غیرمنتظرہ است و ما را امروز در بہت غیرمنتظرہ ترین خبرش گذاشت!
نمیدانم سال جدید را چگونہ میخواھند بدون مرد سیاست، سیاستگذارے کنند۔۔۔
فقط میدانم این روزھا آنقدر آتش بہ جانم کہ شاید فقط آتشنشانان پلاسکو بتوانند خاموشم کنند۔۔۔
ھمہ ے این ھا را نوشتم کہ بگویم
خیلے تحویلش نگیریم این خروس وقت نشناس را!
فقط خدا کند کہ موقع شادے صدا کند۔۔۔
نہ مثل میمون با اداھایش اشک در بیاورد!
ادامه
25
7
6
 , parisa_tr
سه شنبه 1 فروردین ، 20:57
شومام نخور
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 1 فروردین ، 14:28
غـُصـِه نخور ننه
ادامه
 , parisa_tr
AYIYA Chanbaek 3 سال پیش
مادرمـ روزتـ مبارکـ
15
4
 , parisa_tr
سه شنبه 1 فروردین ، 14:24
ادامه
 , dopdopkorea
سه شنبه 1 فروردین ، 14:15
مرسیـ ننـِه
ادامه
 , parisa_tr
قبل از تحویلِ سال؛
كاغذ
قلم
و بنویسیم...
از سرِ خط؛
نام تك تك كسانی كه
آمدند و ماندند و شدند دلیلِ لبخندهایمان
حالِ خوبمان
رویشان حساب كردیم و حسابی سربلندمان كردند
پشت و رو یكى بودند
ادعا نداشتند
دوست داشتنشان را ثابت كردند
ما را براى خودمان میخواستند
اینها را نگه دارید!
وجودشان را تمدید كنید تا جایگزینِ تمامِ آنهایى باشند كه چشمِ دیدنِ خوشیمان را نداشتند...
كه لب بودند
كه فقط حرف زدند و در عمل شرمنده مان كردند
بعضى ها تازه قدم اند اما وجودشان شرف دارد به قدیمیها...
نگه دارید تمامِ این خوبها را
اینها وجودشان هزاران هزار بهار است در زندگی❤

عیدتونـ پیشـ پیشـ مبارکـ عزیزامـ❤❤
ادامه
23
12
6
 , parisa_tr
شنبه 5 فروردین ، 11:33
همون مرسی و اینا
ادامه
 , parisa_tr
دوشنبه 30 اسفند ، 09:47
ای گفتی
مرسی عزیزم
ادامه
 , setarepars80

چشم خود بستم که دیگر چشمِ مَستَش ننگرم:(

ناگهان دل داد زد دیوانه من می بینمش...(:

ادامه
16
8
 , setarepars80
یکشنبه 13 فروردین ، 12:55
ادامه
 , parisa_tr
یکشنبه 29 اسفند ، 11:27
ادامه
 , setarepars80
یکشنبه 29 اسفند ، 02:01
کم گوی گزیده گوی:|
ادامه
 , fati_b80
نوشته HichKas برای AYIYA Chanbaek 3 سال پیش
عیدوت موبارک
ادامه
16
1
 , parisa_tr
یکشنبه 22 اسفند ، 06:33
مرسی همچنین
ادامه
 , parisa_tr
AYIYA Chanbaek 3 سال پیش
به دریا بنگرمـ دریا تو بینمـ، به هٍچـ جا ننگرمـ هِچـ زاد نبینمـ
22
7
 , tohid004
پنجشنبه 26 اسفند ، 07:38
اوخی عزیزم
ادامه
 , parisa_tr
جمعه 20 اسفند ، 20:07
ادامه
 , shabnam76
جمعه 20 اسفند ، 12:07
ادامه
 , parisa_tr
نامه یک دختر ترک به دوست پسر فارس:
موشتابا تو را ببینم به روز بد افتاده ای.
پدرم به خاطر توبه من آفتاب نمیدهد.برادرم طناب مرا بریده است موشتابا این سیاه به آن سیاه ها شباهت ندارد یا مرا میخری یا مرا میدوانی و گرنه تو را برف زمستان میکنم که از اهل و ایال خود بکشی و سپس خودکشی کرده و خودم را آویزان میکنم.این کار هایت برای من دیگر مغازه شده است اگر این کار ها را ادامه بدهی من هم میروم به حاج نصرت.تو را می‌گذارم سوزان سوزان
سنین نازلی سوگیلین سکینه گل نسا پور
---------------------------------------------
یعنی یه همچین زبونی داریم
ادامه
20
5
 , xyz_77
پنجشنبه 19 اسفند ، 21:11
:/
ادامه
  , 13751001
چهارشنبه 18 اسفند ، 21:25ادامه
 , dopdopkorea
دوشنبه 16 اسفند ، 11:52
ادامه
 , fati_b80
جووووووووووووووووووووووووووووووووووون
ادامه