نرم افزار اندروید کلوب
پریا صادقی , paria_sadeghi

پریا صادقی

 یوقتا آدما حوصله ی خودشونم ندارن...شما که دیگه جای خود ...پس کمتر جفت پا برید رو اعصابشون
پریا صادقی , paria_sadeghi

پریا صادقی

مطالب
پریا صادقی , paria_sadeghi
کند است نبض ثانیه ها در غیاب تو

من در کجای حس توام با حساب تو؟

خورشید و ماه پشت زمین خفته اند و من

بیدار مانده ام که بیایم به خواب تو

ادامه
99
کامنت بنویسید...
پریا صادقی , paria_sadeghi
پریا 4 سال پیش
هوای آسمان حوصله ام ابری است
پریا صادقی , paria_sadeghi
پریا 4 سال پیش
کاش خدا کمی صبر می کرد،هنوز آماده نبودم برای بزرگ شدن....
کامنت بنویسید...