فرهاد ف , parham1358f

فرهاد ف

   ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ﻓﻘﻂ {{ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ}} ﻧﯿﺴ
فرهاد ف , parham1358f

فرهاد ف

مطالب
فرهاد ف , parham1358f
فرهاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
99
فرهاد ف , parham1358f
فرهاد 2 سال پیش
ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ﻓﻘﻂ {{ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ}} ﻧﯿﺴ
کامنت بنویسید...
ترنم بهاری , tarannom_021
پنجشنبه 17 خرداد ، 15:58
لاااایک
ادامه
زیبا فراهانی , tabasom1500
پنجشنبه 11 خرداد ، 20:20
عالی
ادامه
مریم رضایی , maryamrezaei26
چهارشنبه 9 فروردین ، 10:24
زیبا بود و قابل تفکرررر
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
تصویر آلبوم از سبحان 2 سال پیش

فرهاد ف , parham1358f
آفتاب پنجره را میشناسد حتی اگر بسته باشد

مهتاب به دیدارم می آید حتی اگر خسته باشد

دل هواتو میکند حتی اگر شکسته باشد . . .
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
فرهاد اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 2 سال پیش
عنوان شغلي : IT man

فرهاد ف , parham1358f
فرهاد اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 2 سال پیش
فرهاد ف , parham1358f
فرهاد 2 سال پیش
دلتنگی ، یک حس نیست دلتنگی نوعی اعتراض است ، اعتراض به نبودن کسی که دوستش داری اما نیست.
کامنت بنویسید...
ترنم بهاری , tarannom_021
پنجشنبه 17 خرداد ، 15:58
لاااایک
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
به خودت کمی اهمیت بده
وگرنه لا به لای زندگی از بین می روی
و هیچ کس هم نمی فهمد..

"جان ماکسول"

ادامه
فرهاد ف , parham1358f
همیشه هنگام خداحافظی
همه چیز جان می گیرد
و زنده می شود...

"احمدرضا احمدی"

ادامه
فرهاد ف , parham1358f
یک زن
تنها به مردی...
که دوستش دارد
صدها بار شانس دوباره می دهد!

"ایلهان برک"

ادامه
فرهاد ف , parham1358f
کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردنی ست
"فروغ فرخزاد"
ادامه
کامنت بنویسید...
 فرهاد  پویا , raman90
چهارشنبه 27 مرداد ، 14:30
درود بر فروغ و بر تو نازنین
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
ﻋﺎﻟﻴﺠﻨﺎﺏ ﺷﻌﺮﻣﻦ
ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺎﺑﺒﻴﻨﻰ
ﭼﻪ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻓﻜﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺷﻬﺮ..!!!
ﺷﻌﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﺷﺐ ﺗﻮﺭﺍ ﻣﻰ ﺳﺮﺍﻳﻢ ﺩﺭﻗﺎﻟﺒﺸﺎﻥ ...
ﻳﻜﻰ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﺪﻭﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﺪﺍﺭﺵ
ﻭﺁﻥ ﻳﻚ ﺁﻩ ﻣﻰ ﻛﺸﺪ
ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻛﺎﻣﺶ ﻭﻣﻦ!!!
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺯﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺳﺮﻭﺩﻧﻢ
ﺑﺎﺯﺁﻯ ﻭﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﺳﺖ
ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﻋﻤﺮﻡ ...
کوتاه شود
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
زیباترین قسم سهراب سپهری: نه تو میمانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مپوشان هرگز...!!!
ادامه
کامنت بنویسید...
شیدا آ , sheidaa42
پنجشنبه 28 مرداد ، 16:29
به حباب نگران لب یک رود،قسم.
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
گاهی آنقدر تنها میشوی که آغوش دشمنت تنها تکیه گاهت است!
ادامه
کامنت بنویسید...
مریم رضایی , maryamrezaei26
چهارشنبه 9 فروردین ، 10:32
ولی نباید به هر آغوشی اعتماد و تکیه کرد
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
حقیقت اینـــه کــــه:

هــــرچی مهـــربونتر باشی؛
بیشتـــر بهت ظلم میکـــنن...

هــــرچی صـــادق تـــر باشی؛
بیشتـــر بهت دروغ میگــــن...

هـــرچی خـــودتو خاکی تـــر نشون بـــدی؛
واست کمتـــر ارزش قائلنـــد...

هـــرچی قلبتـــو آسونتـــر در اختیار بـــذاری؛
راحت تـــر لـــهش میکـــنن...

و اگــــر بدونند کـــه منتظـــری و بهشـــون احتیاج داری...؛.
انـــدازه یه دنیا ازت فاصلـــه می گــــیرند!!!
ادامه
کامنت بنویسید...
سها س , farya.s
شنبه 20 شهریور ، 17:21
دقیقا
ادامه