فرهاد ف , parham1358f

فرهاد ف

   ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻦ ، ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻦ ﻓﻘﻂ {{ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ}} ﻧﯿﺴ
فرهاد ف , parham1358f

فرهاد ف

مطالب
فرهاد ف , parham1358f
می خواهم

بر بام تمام مناره های دنیا

فریاد بزنم :

حی الی الآ غوششششششششش

خلاصه كنم

رسالت _تمام _ادیان را !!!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

علیرضا شایگان
ادامه
99
کامنت بنویسید...
ساسان مبارز , sa.mobarez
یکشنبه 18 مرداد ، 14:14
Nice
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
فرهاد 5 سال پیش
پای یه علف هرز, هرقـــدر هم که آب و کود بریزی، واست میوه نمیاره! دقت کن برای کی یا چی وقت میزاری ...!!!
کامنت بنویسید...
بهار رها , bahar.com
چهارشنبه 28 اسفند ، 22:30
آفرین ...دقیقا.....
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
فرهاد 5 سال پیش
دلتنگی احساس قشنگیه!!!! وقتی بدونی اونیکه دوسش داری هیچوقت فراموشت نمی کنه!
فرهاد ف , parham1358f
لایکش کنن ببین چه اتفاقی افته


اگه خوشت اومد از حرکتش برای دوستات هم »» داغش «« کن
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
5 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
مهشید  , avahana
دوشنبه 26 اسفند ، 21:53
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
دیگر به دنبال ِ همراه ِ "اوّل" نیستم !
این روزها اول ِ راه ، همه همراهند....
این روزها ، باید به دنبال ِ همراه ِ "آخر"گشت ...
همراهی تا آخرین قدمها....
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
5 سال پیش
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
گاهی آنقدر تنها میشوی که آغوش دشمنت تنها تکیه گاهت است!
ادامه
کامنت بنویسید...
فرهاد ف , parham1358f
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
حالم به هم می خورد از کلمه های “عزیزم” و “عشقم” ؛
.
.
.
.
من را همان “ببین” صدا کن…!
ادامه
کامنت بنویسید...
ساسان مبارز , sa.mobarez
یکشنبه 18 مرداد ، 14:17
واقعا
ادامه
شهرزاد  , ozra1374
جمعه 5 اردیبهشت ، 19:00
اره والا
ادامه
ابوالفضل  , abgholami90
جمعه 8 فروردین ، 00:04
لایک
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﺷﺪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮏ ﺭﺍﻫﺐ ﺑﺎ ﺩﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺑﺎ

ﺗﮑﺒﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﺐ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺭﺍﻫﺐ ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻭ ﺷﺮﻡ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪ

ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻗﻀﯿﻪ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ

ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ... ﺍﻭ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ

ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻟﺒﺎﺱ

ﺑﭙﻮﺷﯽ،ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮﻭﯼ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻓﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﯼ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ ...

ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﺮﺩ

ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻓﺖ ؛ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﻫﺐ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻥ

ﺍﺳﺖ ...

ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺷﻮﯼ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﺭﺍﻫﺐ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ... ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺮﯾﺪ ﻭ

ﻣﺎﺳﮑﺶ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰ !!. ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ

ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺑﻬﻢ ﺩﺍﺩﯼ ...ﺩﯾﺪﯼ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﻦ ﻧﺸﺪﯼ ... ﻣﻦ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ

ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ

ﺭﺍﻫﺐ ﻫﻢ ﭘﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﺎﺳﮑﺶ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰ !!. ﻣﻨﻢ

ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﻢ.....
ادامه
فرهاد ف , parham1358f
5 سال پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
حامد بیانی نام ها زیاد مهم نیس  , tomas68
جمعه 1 فروردین ، 11:29
ادامه