م ح م د , omid_m73

م ح م د

  باید به دنبال شادی ها گشت، چرا که  غم ها خودشان ما را پیدا می کنند ...
م ح م د , omid_m73

م ح م د

مطالب تصاویر 116
م ح م د , omid_m73
تصاویر آلبوم از م ح 1 سال پیش
99
م ح م د , omid_m73
دختره گفته ... سرخ كردنی یا پخت و پز؟
:|
:|
:|
:|
میگن میكانیكه انقدر خودشو با تسمه پروانه زده كه سیاه و كبود شده ...
ادامه
م ح م د , omid_m73
همیشه در پی کسی باش

که با تمامِ کم و کاستی‌ها و عیب‌ هایت ؛

حاضر باشد که به تو عشق بورزد ...

و تو را به همه دنیا نشان دهد .
ادامه
کامنت بنویسید...
گیسو کمند , winterbeautiful
جمعه 18 خرداد ، 12:59
لایک
ادامه
م ح م د , omid_m73
نوشته م ح برای ابی 1 سال پیش
چه خبر کم پیدای نیستی داداش
ادامه
کامنت بنویسید...
م ح م د , omid_m73
جمعه 18 خرداد ، 13:18
Like
گیسو
ادامه
م ح م د , omid_m73
جمعه 18 خرداد ، 13:18
باشه سودا
ادامه
گیسو کمند , winterbeautiful
جمعه 18 خرداد ، 12:59
کلا نیست یا هست نامرعیه
ادامه
م ح م د , omid_m73
نوشته م ح برای ابی 1 سال پیش
چه خبر کم پیدای نیستی داداش
ادامه
کامنت بنویسید...
م ح م د , omid_m73
جمعه 18 خرداد ، 13:18
Like
گیسو
ادامه
م ح م د , omid_m73
جمعه 18 خرداد ، 13:18
باشه سودا
ادامه
گیسو کمند , winterbeautiful
جمعه 18 خرداد ، 12:59
کلا نیست یا هست نامرعیه
ادامه
م ح م د , omid_m73
نوشته م ح برای ابی 1 سال پیش
چه خبر کم پیدای نیستی داداش
ادامه
کامنت بنویسید...
م ح م د , omid_m73
جمعه 18 خرداد ، 13:18
Like
گیسو
ادامه
م ح م د , omid_m73
جمعه 18 خرداد ، 13:18
باشه سودا
ادامه
گیسو کمند , winterbeautiful
جمعه 18 خرداد ، 12:59
کلا نیست یا هست نامرعیه
ادامه
م ح م د , omid_m73
تصاویر آلبوم از م ح 1 سال پیش
م ح م د , omid_m73
م ح 1 سال پیش
در هر حال فراموش نكن كه پول باید در خدمت زندگی باشد نه زندگی در خدمت پول ...
کامنت بنویسید...
م ح م د , omid_m73

ببخشید میشه بکشی پایین؟

گفتم :میخوای بخوری؟

گفت :کثافت منظورم شیشه بود!!

گفتم :بیشعور منم منظورم باد بود!!

ملت کافر شدن اصلا ...
ادامه
م ح م د , omid_m73
اما سیبش گاز زده بود

منم اصلا دهنی کسی رو نمیخورم

حساسم میفهمی ...

حساااااس
ادامه