م ح م د , omid_m73

م ح م د

  باید به دنبال شادی ها گشت، چرا که  غم ها خودشان ما را پیدا می کنند ...
م ح م د , omid_m73

م ح م د

مطالب تصاویر 114
م ح م د , omid_m73
م ح 1 ماه پیش
هر روز آغازی دوباره است مُشتی امید در جیب‌هایت بریز و زندگی را دوباره از سَر بگیر بی‌ خیالِ هر چیز که تا امروز نشد
99
کامنت بنویسید...
آیـــــــدآ , aidanturner
چهارشنبه 24 بهمن ، 21:38
احسنت
ادامه
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 20 دی ، 11:54
عالی
ادامه
الناز بانو , sheidayeto
پنجشنبه 20 دی ، 09:36
like
ادامه
م ح م د , omid_m73
این یک پیامک نیست، یک “احساس” پاک است

بلندی یلدا فقط یک دقیقه است، اما ارادت ما به شما بی انتهاست…

یلدا مبارک دوستان
ادامه
کامنت بنویسید...
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 20 دی ، 11:54
لایك
ادامه
دختر بارون       , nazyyyyyyy
چهارشنبه 12 دی ، 11:22
ادامه
م ح م د , omid_m73
این یک پیامک نیست، یک “احساس” پاک است

بلندی یلدا فقط یک دقیقه است، اما ارادت ما به شما بی انتهاست…

یلدا مبارک دوستان
ادامه
کامنت بنویسید...
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 20 دی ، 11:54
لایك
ادامه
دختر بارون       , nazyyyyyyy
چهارشنبه 12 دی ، 11:22
ادامه
م ح م د , omid_m73
این یک پیامک نیست، یک “احساس” پاک است

بلندی یلدا فقط یک دقیقه است، اما ارادت ما به شما بی انتهاست…

یلدا مبارک دوستان
ادامه
کامنت بنویسید...
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 20 دی ، 11:54
لایك
ادامه
دختر بارون       , nazyyyyyyy
چهارشنبه 12 دی ، 11:22
ادامه
م ح م د , omid_m73
این یک پیامک نیست، یک “احساس” پاک است

بلندی یلدا فقط یک دقیقه است، اما ارادت ما به شما بی انتهاست…

یلدا مبارک دوستان
ادامه
کامنت بنویسید...
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 20 دی ، 11:54
لایك
ادامه
دختر بارون       , nazyyyyyyy
چهارشنبه 12 دی ، 11:22
ادامه
م ح م د , omid_m73
تصاویر آلبوم از م ح 2 ماه پیش
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
شنبه 1 دی ، 15:59
ادامه
المیرا رازی , el_ra
پنجشنبه 29 آذر ، 11:01
الهی همیشه چرخش برات بچرخه
ادامه
المیرا رازی , el_ra
پنجشنبه 29 آذر ، 11:01
به به چجه شادابه
ادامه
م ح م د , omid_m73
ی: یاد هم بودن ...
ل: لبریز ازمحبت بودن ...
د: دوست داشتن همدیگر ...
ا: آخرین روز پاییز ...

خواستم تبریــک یلدا را
تقدیم تک تک تـان کنــم دوستان
.
پیشاپیش یلداتون مبـــارڪ

"آخرین هفته پاییزتون قشنگ"...
ادامه
کامنت بنویسید...
قاسم امیری , gasem77
چهارشنبه 28 آذر ، 22:16
کی گفته یلدا 4 حرف داره ! یلدا این خوش قامت ترین دختر ایام یه دنیا حرف داره که 300میلیون پارسی زبان محو جمال و کمالش هستند و از هر دری سخن از یلدا می گویند (البته امسال در فقدان جناب پسته )
ادامه
م ح م د , omid_m73
شنبه 24 آذر ، 21:45
لطفتون مستدام
دوستان بزرگوارم
ادامه
کژال , 65kazhal
شنبه 24 آذر ، 16:52
ممنون و برای شما هم
ادامه
م ح م د , omid_m73
،
امریکایی ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻣﻴﺬﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺟﻴﺒﺶ ﻭُ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ...

.

ﺑﻪ ایرانیه ﻣﻴﮕﻪ

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ، ﺍﻳﻨﻪ ﺣﻴﻠﻪ امریکاییها..؟

ایرانیه ﻣﻴﮕﻪ : ﭘﺲ ﺑﺮﻳﻢ ﻣﻨﻢ ﻳﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺍَﺯ ﻫُـﻨـﺮ ایرانیارو ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻡ، ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ...

ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ، ﻣﻴﮕﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﺑﺪﻩ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﺟﺎﺩﻭ ﻛﻨﻢ، ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﻴﻪ ﻫﻢَ ﺍﻭﻟﻴﺸﻮ ﻣﻴﺪﻩ،ایرانیه ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ، ﺩﻭﻣﻴﺸﻮ ﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ، ﺳﻮﻣﻴﺶ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ... ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﻴﻪ ﻣﻴﮕﻪ: ﭘﺲ ﻛﻮ ﺟﺎﺩﻭش!؟

ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮ ﺟﻴﺐ امریکاییه ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻛـُﻦ، ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﻴﺪﺍﺵ ﻣﻴﻜﻧﯽ...
ادامه
کامنت بنویسید...
ریحانه , atimah59
پنجشنبه 6 دی ، 14:56
ادامه
گیسو کمند , winterbeautiful
چهارشنبه 5 دی ، 19:08
ادامه
المیرا رازی , el_ra
یکشنبه 2 دی ، 17:37
ادامه
م ح م د , omid_m73
ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺗﯿﻠﻪ ﻭﺩﺧﺘﺮﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺩﺍﺷﺖ.
.
ﭘﺴر ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ وﺗﻮ هم ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‌ﻫﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ، ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ...
ﭘﺴﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ زیباترین ﺗﯿﻠﻪ ﺭﻭ یواشکی برداشت و ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺩﺍﺩ،
ﺍﻣﺎ: ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﻮﺭﮐﻪ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‌ﻫﺎ روﺑﻪ ﭘﺴﺮﮎ ﺩﺍﺩ.
اوﻥ ﺷﺐ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺧﻮﺍﺑﯿد و تمام شب خواب بازی با تیله های رنگارنگ رو دید...
اما: پسرﮐﻮﭼﻮﻟﻮ تمام شب نتوﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ حتما ﺩﺧﺘﺮک ﻫﻢ ﯾﻪﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‌ﻫﺎﺷﻮ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﺪﺍﺩﻩ...
.
.
.
ﻋﺬﺍﺏ ﻣﺎﻝ ﻛﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺖ
و ﺁﺭﺍﻣﺶ از ان کسانی هست که صادقند.
ادامه
کامنت بنویسید...
 بانو آبان , banoo61
چهارشنبه 10 بهمن ، 12:38
قشنگ بود
ادامه
گیسو کمند , winterbeautiful
چهارشنبه 5 دی ، 19:09
پسر است دیگر
ادامه
بــــــــــــــاران یاس سپید , saba6789
شنبه 1 دی ، 22:10
چه قشنگ..
ادامه