رحمان  , oblis

رحمان

  دائم گفتی خیالت تخت من وفادارم..! و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق بازی تو با دیگری..!  
رحمان  , oblis

رحمان

مطالب
رحمان  , oblis
شاید دیر رسیدم اما سورنای عزیز تولدت مبارک
ادامه
99
کامنت بنویسید...
سورنا سردار ایرانی , badbadak56
جمعه 10 بهمن ، 15:42
عروسی تو هم مبارک هرچند دیر فهمیدم!!
ادامه
رحمان  , oblis
نوشته رحمان برای سورنا 3 سال پیش
ادامه