رحمان , oblis

رحمان

  دائم گفتی خیالت تخت من وفادارم..! و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق بازی تو با دیگری..!  
رحمان , oblis

رحمان

مطالب
رحمان , oblis
رحمان 8 سال پیش
اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد این اشتباه اوست. اگر کسی دو بار به تو خیانت کرد این اشتباه توست.!!!
99
رحمان , oblis
رحمان 8 سال پیش
معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش.!!!
رحمان , oblis
رحمان 8 سال پیش
خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است.!!!
رحمان , oblis
رحمان 8 سال پیش
باید خود را مقید کنیم که از اشتباههای خود پند بگیریم، نه اینکه به خود بپیچیم و خویشتن را ملامت کنیم.!!!
رحمان , oblis
رحمان 8 سال پیش
وقت از بین رفتنی است ، نمی توان آن را پس انداز کرد. فقط می توان آن را به روش های مختلف خرج کرد.!!!!!!!
کامنت بنویسید...
دائـــی رســـول , rasoulmerlin
یکشنبه 8 اسفند ، 11:37
پس كورنومتر به چه دردی میخوره با اون كه میشه وقتو نگه داشت
ادامه
رحمان , oblis
رحمان 8 سال پیش
چه ناچیز است زندگی كسی كه با دست هایش چهره خویش را از جهان جدا ساخته و چیزی نمی بیند، جز خطوط باریك انگشتانش را !
رحمان , oblis
رحمان 8 سال پیش
هر پیشرفتی در زندگی با یک ایده شروع می شود .
کامنت بنویسید...
ارتا , mahsa_0711
سه شنبه 3 اسفند ، 21:51
یه نصیحتی هست که میگه ادب را ازکی اموختی میگه ازبی ادبان
ادامه
ملوسکِ قهرمـــــــان , zahrajoonjooni
سه شنبه 3 اسفند ، 19:44
kheyli biadabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ادامه
ارتا , mahsa_0711
سه شنبه 3 اسفند ، 17:24
دور ازجونت مگه سگی گازبگیری پیشته
ادامه
رحمان , oblis
رحمان 8 سال پیش
درد من تنهایی نیست؛ بلكه مرگ ملتی است كه گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب، این حماقت را حكمت خداوند می‏نامند.
رحمان , oblis
رحمان 8 سال پیش
کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند . گوته
رحمان , oblis
رحمان 8 سال پیش
چنان برای آینده برنامه ریزی کن که گویی هرگز نمی میری و چنان آماده مرگ باش که گویی لحظه های آخر عمر را سپری می کنی.(حضرت علی(ع))