رحمان , oblis

رحمان

  دائم گفتی خیالت تخت من وفادارم..! و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق بازی تو با دیگری..!  
رحمان , oblis

رحمان

مطالب
باران     , nanash2009
تولدت مبارک خیلی دلم برات تنگ شده رحی
ادامه
99
  کامنت بنویسید...
  رحمان , oblis
  یکشنبه 23 تیر ، 20:10
  هزا بار اومدم اما هیچکدوم نبودید. دروغی ندارم بگم. من همیشه احوالت رو از اقایت میپرسم اون روز هم احوالت رو ازش جویا شدم.
  ادامه
  باران     , nanash2009
  چهارشنبه 19 تیر ، 23:17
  دوروغ نگو اگه دلت تنگ میشد یه بار میومدی نت
  ادامه
  رحمان , oblis
  چهارشنبه 19 تیر ، 20:19
  ممنونم لطف کردی شرمنده دیر جواب دادم. دل منم براهمه تون تنگ شده.
  ادامه